Rode loper uit voor de fiets

Utrecht is een prachtige fietsstad, maar verbeterpunten zijn zeker te vinden. In het laatste debat voor het zomerreces heeft D66 veel aandacht gevraagd voor de fiets. Fractievoorzitter Susanne Schilderman:  “Fietsen is goedkoop, gezond en ruimte-efficiënt. Daarom moet de rode loper uit voor de fiets. Letterlijk en figuurlijk: wij willen meer van die brede rode paden, ook door tunnels en over bruggen.” D66 heeft voorstellen gedaan voor veilige schoolroutes, bredere fietspaden en meer tunnels en bruggen. Bovendien wordt het in de toekomst beter fietsen op de Ooster- en Westerkade en in Lage Weide.

Bredere fietspaden

Op een aantal plekken in Utrecht zijn de fietspaden te smal. Bovendien vormt het spoor, dat onze stad zo goed bereikbaar maakt, een barrière in onze stad. D66 wil meer bruggen en tunnels voor fietsers. De partij wil dat nu eerst gewerkt wordt aan een onderdoorgang bij de Nicolaas Beetsstraat. Door een extra tunnel onder het spoort wordt het ook minder druk op andere plekken. Zodat iedereen, of je nu hard of zacht fietst, fijn kan fietsen. Het college vertelt binnenkort hoe zij dit gaat uitvoeren.

Veilige schoolroutes

Voor kinderen is zelf naar school fietsen goed voor hun gezondheid en zelfstandigheid. Helaas zijn de fietsroutes naar school voor veel kinderen nog onveilig. D66 wil dat de gemeente bij nieuwe buurten meteen rekening houdt met veilige fietsroutes naar school voor kinderen. Denk aan 30 kilometer per uur zones en vrijliggende fietspaden.

Beter fietsen op kades en in Lage Weide

Voor de fietsmogelijkheden op twee plekken in Utrecht had D66 in het bijzonder aandacht. Op de Ooster- en Westerkade kunnen meer autoparkeerplaatsen weg dan het college voorstelt. Er is immers een parkeergarage nabij. Zo komt er meer ruimte voor fietsers in de toekomst. Ook in Lage Weide kan er nog veel verbeterd worden voor fietsers. D66 wil Lage Weide versterken als werklocatie. Het college gaat bekijken wat dat betekent voor de bereikbaarheid van het gebied per fiets.

Beeld: D66 Utrecht