Laatste inspanningen van 2020 voor privacy Utrechters

In het laatste debat van 2020 zetten raadsleden Hind Dekker-Abdulaziz en Susanne Schilderman zich in om de privacy van inwoners en bezoekers van Utrecht  te beschermen. “Privacy is een groot goed. Alleen op basis van zware gronden mogen we daar inbreuk op maken,” zo stelt Dekker-Abdulaziz. Schilderman vult aan: “voor D66 staat cameratoezicht en dataverzameling altijd op gespannen voet met privacy, die afwegingen moeten we dus zorgvuldig maken.”

Camera’s die kentekens scannen

Afgelopen week verscheen in DUIC een artikel over de Woningboulevard Utrecht (WBU). Zij willen graag camera’s in het gebied geïnstalleerd hebben die kentekens scannen. Dit zou bijdragen aan de veiligheid in het gebied. De WBU wil daarnaast de data van de kentekenscans gebruiken voor marketingdoeleinden. “Dat laatste is voor D66 niet acceptabel. Een bezoeker van de openbare weg mag niet als databron dienen voor commerciële activiteiten,” zegt Hind Dekker-Abdulaziz. “Het is dus belangrijk om bij de gronden van de camera’s te blijven. Ze hangen er voor veiligheid, niet voor marketing.” Daarom dient Dekker-Abdulaziz een motie in om te zorgen dat de WBU de data die de camera’s verzamelen niet kan gebruiken.

Deelmobiliteit

Naast cameratoezicht vormt de verzameling van locatiegegevens een mogelijke inbreuk op de privacy van Utrechters. In een voorstel van het college om deelmobiliteit in de stad te bevorderen wordt veel data gevraagd van de gebruikers. Susanne Schilderman: “locatiegegevens verzamelen kan potentieel veel impact hebben op de privacy van de gebruikers. Daarom moet er een privacy impact assessment uitgevoerd worden door de aanbieders van zo’n voertuig.” Schilderman vroeg het college om zo’n onderzoek uit te voeren, omdat nu niet duidelijk is waarom de data verzameld moet worden en wat daarmee gebeurt.