Laat energieke bewonersinitiatieven schitteren

De weg naar een groene toekomst is geplaveid met ingewikkelde wijkuitvoeringsplannen. D66 wil op kleinere schaal experimenteren en daarbij enthousiaste Utrechters het voortouw geven. Raadslid Jelmer Schreuder: “De gemeente staat voor een enorme opgave, allereerst in Overvecht. Er is nog maar weinig praktijkervaring. Die ervaring en kennis kan al opgedaan worden door ruimte te geven aan bewonersinitiatieven. Geef hen alle ruimte om te experimenteren en ondersteun ze. Door die ervaring doen we de kennis op die we in de hele stad nodig hebben. Wat nu groot is, was immers ooit klein.”  

Bewonersinitiatieven voorop 

Een toekomstig Utrecht wordt niet langer verwarmd door aardgas. Om dat te bereiken maakt de gemeente plannen voor iedere wijk. D66 ondersteunt dat, maar ziet ook dat het grote en ingewikkelde programma’s zijn. In de tussentijd hebben bewonersinitiatieven in Utrecht de eerste ervaringen opgedaan, bijvoorbeeld via Expeditie Warmte. Schreuder: “De expeditie moet een vervolg krijgen maar in algemene zin kan de gemeente nog veel meer leren van de bewoners die vooropgaan. D66 wil dat zij nog beter ondersteund worden om resultaten te behalen. Resultaten die uiteindelijk het verschil maken voor de hele stad!” Een motie van D66 om dit te bereiken werd overgenomen door het college. 

De stad anders verwarmen 

De gemeenteraad spreekt vandaag over het thema warmte in het kader van de Transitievisie Warmte (deel I). Op het gebied van duurzaamheid is dit één van de belangrijkste voorstellen waarover de gemeenteraad mag besluiten. D66 heeft de wethouder ook gevraagd om in het eerstvolgende plan duidelijk uit te werken hoe deze inzet werk maakt van een schonere wereld en broeikasgasuitstoot terug helpt te brengen. Warmtenetten zullen hierbij een grote rol spelen. D66 wil dat deze duurzaam, betaalbaar, betrouwbaar en transparant zijn.