Laat bewoners vastgoed overnemen van gemeente

Als de gemeente maatschappelijk vastgoed van de hand doet, moeten Utrechters het recht krijgen om dit vastgoed over te nemen. D66 stelt een Utrechtse variant van het community right to bid voor. Raadslid Ellen Bijsterbosch: “Wij willen dat bewonersinitiatieven ten opzichte van commerciële investeerders een eerlijke kans krijgen.” Het recht van overname voor bewoners moet een plek krijgen in het nieuwe Utrechtse vastgoedbeleid dat verwacht wordt.

Niet het hoogste bod, maar de grootste meerwaarde

Het community right to bid houdt in dat bewoners vastgoed kunnen overnemen van hun gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een buurthuis of een oud schoolgebouw. Om de initiatieven een echte kans te geven, is het belangrijk dat niet het hoogste bod het zwaarste weegt, maar de grootste maatschappelijke meerwaarde. Verder moet de gemeente buurtinitiatieven genoeg tijd geven om zich te organiseren als er een pand in de verkoop gaat. Bijsterbosch: “Wat D66 betreft zou het ook andersom moeten kunnen werken. Dat bewoners ook zélf het initiatief kunnen nemen om een pand over te nemen, ook al staat het pand nog niet te koop.”

Buurtrechten

Het community right to bid is een buurtrecht dat al zo’n 10 jaar bestaat in het Verenigd Koninkrijk. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat er een meer gelijkwaardige samenwerking is tussen de overheid en bewoners. In Utrecht hebben we al enige jaren ervaring met het buurtrecht right to challenge, ook wel: het bewonersbod. D66 zet zich in voor het uitbreiden van buurtrechten in onze stad.