Fractieupdate

De raad stond afgelopen maand stil bij het lerarentekort en de Klimaatvisie. Verder kijkt de fractie uit naar het landelijke D66 congres! Lees hier meer.

Aanpak lerarentekort

Wethouder Eelco Eerenberg is afgelopen maand weer aan de slag gegaan na zijn vaderschapsverlof. Hij kon meteen aan de slag tijdens het debat over het lerarentekort in Utrecht. Een van de grootste problemen waar Utrecht nu mee te maken heeft, want hoe sterker het onderwijs, hoe sterker de samenleving! Rob Jetten zei het nog tijdens de Nationale Lerarendag: “Onderwijs is de springplank om wat van het leven te maken en uiteindelijk gaat het er om of je vijf dagen per week een goede leraar voor de klas hebt staan.” 

En dat laatste is steeds vaker een onzekere factor. Berdien: “Ik heb de afgelopen tijd met veel schoolbestuurders en leraren gesproken. Overal kampen ze met tekorten en steeds vaker staat er zelfs helemaal geen leraar voor de klas waardoor kinderen een dag thuis zitten. Het is niet vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf als het gaat om de aanpak van het leraren tekort”. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de startende leraren snel weer het onderwijs verlaat. D66 wil daarom dat er meer ondersteuning komt voor nieuwe leraren, dat schoolleiders meer vrijheid krijgen in de begeleiding van de docenten die er al zijn en dat Utrecht een aantrekkelijke stad wordt voor leraren. Dat houdt in dat er betaalbare woningen moeten komen voor leraren, dat er genoeg ontwikkelmogelijkheden geboden moeten worden aan onderwijspersoneel, en dat er meer parkeervergunningen moeten komen voor docenten die van ver moeten komen.

Klimaatvisie

De raad heeft op 5 oktober de Klimaatvisie besproken: een voorstel van de gemeente waarin verschillende plannen staan over wat Utrecht gaat doen in de strijd tegen klimaatverandering. Met de Klimaatvisie kunnen we beter sturing geven aan het klimaatbeleid. Ralph Peters: “Het is de hoogste tijd dat we de handen uit de mouwen steken en concreet werk gaan maken van de maatregelen tegen klimaatverandering.” 
D66 heeft tijdens dit debat o.a. extra aandacht gevraagd voor de positie van het Klimaatpanel. Dat is een burgerberaad waarbij Utrechters kunnen meedenken en meedoen bij het maken van klimaatbeleid. De positie van het Klimaatpanel is een belangrijke, want door bewoners mee te laten denken zorgen we er deels voor dat er draagvlak voor de maatregelen is. Ook vroeg Ralph extra aandacht voor het terugdringen van indirecte emissies en de stem van jongeren. De inbreng van Ralph kun je hier lezen! 


Er is deze maand geen Raadsvergadering vanwege het herfstreces en omdat de Raad begin november de programmabegroting behandelt. Op zaterdag 21 oktober is het herfstcongres in Apeldoorn. Daar wordt het landelijk verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 22 november vastgesteld. Er worden ook een aantal amendementen van onze fractieleden en uit de Utrechtse afdeling behandeld! En natuurlijk is het een moment om bij te praten met andere Utrechtse leden. We hopen dan velen van jullie tegen te komen.