Fractieupdate oktober

Commissie Sorgdrager presenteerde haar bevindingen over de toekomst van sekswerk in Utrecht aan de gemeenteraad. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een kansrijk alternatief voor de verbreding van de A27 achtergehouden. En er wordt in de raad veel gesproken over de gevolgen van energieprijzen die maar blijven stijgen. Lees hier de fractie update!

De toekomst van sekswerk in Utrecht

In september kwam de commissie Sorgdrager met het advies voor de toekomst van sekswerk in Utrecht. Raadslid Dirk-Jan van Vliet was bij die presentatie: “Tien jaar geleden is de raamprostitutie aan het Zandpad gesloten en helaas zijn plannen voor een ‘nieuw Zandpad’ gestrand. In de Hardebollenstraat is er ook geen raamprostitutie meer. De tippelzone is gesloten. Daardoor hebben sekswerkers in de kou moeten staan en zijn zij aangewezen op thuiswerken of werk op onveilige plekken. Utrecht is een stad waarin we werklocaties voor sekswerkers moeten bieden zodat we hun autonomie en veiligheid kunnen bevorderen.” Om dit te kunnen doen roept commissie Sorgdrager de Utrechtse gemeenteraad op om met zogenaamde proeftuinen te beginnen. Dat zijn kleinschalige locaties waar sekswerkers op verschillende manieren aan de slag kunnen. Hierbij is alles bespreekbaar, van ramen tot thuiswerken, en van straatsekswerk (tippelzones) tot privéhuizen. Het uitgangspunt hierbij is dat de veiligheid van sekswerkers voorop staat. In de komende maanden worden de adviezen van Sorgdrager in enkele vergaderingen besproken om een besluit te nemen over de toekomst van sekswerk in Utrecht.

Stijgende energierekening raakt vele Utrechters

Steeds meer Utrechters komen in de problemen door de inflatie en stijging van energiekosten. Tijdens Prinsjesdag heeft minister van Financiën Sigrid Kaag de Miljoenennota gepresenteerd. Het kabinet maakte bekend dat er extra ondersteuning komt voor Nederlanders die in financiële problemen komen, door onder andere een prijsplafond in te stellen voor energie. 
 
Raadslid Venita Dada-Anthonij heeft in de Utrechtse raad gesproken over hoe de gemeente extra ondersteuning kan bieden aan de mensen die niet in aanmerking komen voor deze regelingen, bijvoorbeeld studenten of gebruikers van hulpmiddelen die veel energie gebruiken. De gemeente heeft namelijk niet de middelen om deze groep te ondersteunen. Daarom zijn we blij dat wethouder Linda Voortman zich onophoudelijk blijft inzetten om extra steun vanuit Den Haag te krijgen. Ook hebben we veel contact met andere D66-fracties om te kijken hoe we deze groep zo goed mogelijk kunnen helpen en om te voorkomen dat mensen in armoede terecht komen. 
 
Tegelijk zet ons raadslid Ralph Peters in op energiebesparing. Tijdens het debat in de commissie Energie, Duurzaamheid en Wonen stelde hij voor om het water van een aantal zwembaden te verlagen naar 27 graden. Dit geldt niet voor alle zwembaden, maar het bespaart ontzettend veel gas, CO2-uitstoot en natuurlijk veel geld. Hij zet ook in op kleinschalige maatregelen, die makkelijk uitvoerbaar zijn, zoals het dimmen van het gevellicht van het stadhuis.

Vragen over kansrijk alternatief A27

In september werd ook bekend, n.a.v. een WOB-verzoek van het AD, dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vast blijft houden aan de verbreding van de A27 terwijl ze een kansrijk alternatief achter hebben gehouden. Dat alternatief zou een plan zijn voor een verbreding van de snelweg binnen de bestaande bak bij Amelisweerd, waardoor 350 bomen gespaard zouden blijven. Kamerlid Lisa van Ginneken heeft namens D66, samen met GroenLinks vragen gesteld in de Tweede Kamer. En ook Raadslid Joost Vasters heeft mondelinge vragen over de situatie gesteld in onze raad.

Voorbereiding Programma Begroting

De fractie heeft op 8 oktober een fractiedag gehad, die geheel in teken stond van de Programma Begroting (PGB). Het debat over de PGB vindt in de commissie plaats voor de herfstvakantie, en het Slotdebat zal in november plaatsvinden in de Raad. Voor veel raadsleden is dit de eerste keer dat ze dit proces doorlopen. Het is ook nog eens een bijzondere PGB omdat het de eerste doorvertaling van het nieuwe coalitieakkoord betreft. Het college heeft vorige week ook de plannen over de uitvoering van het coalitieakkoord gepresenteerd. Zo werken raadsleden en wethouders door om onze idealen voor Utrecht dichterbij te brengen: betaalbaar wonen in een groene stad, met gelijke kansen voor iedereen.

Vragen?

Heb je vragen, zorgen of bepaalde dingen waar je tegenaan loopt en waarover je wilt sparren met één van onze raadsleden? Of wil je graag een keer aansluiten bij een fractievergadering? Laat het ons weten via het desbetreffende raadslid of via de fractiemail [email protected].