Fractieupdate maart

De laatste paar dagen van de campagne gaan in. De raadsleden gaan nog lekker op pad en kandidaten voor de verkiezingen, ministers en Kamerleden komen in Utrecht helpen met de laatste campagneloodjes. Jouw hulp kan nog echt verschil maken, zorg dus dat je erbij bent!

Stikstof

Jan Paternotte ging samen met Marianne de Widt langs bij het bouwproject Cartesius om aandacht te vragen voor de effecten van de stikstofcrisis op het bouwen van huizen. Bij het Cartesius dreigen 400 woningen, met name voor starters, vertraging op te lopen. Dat is niet enige bouwproject. Totaal lopen er 20 bouwprojecten en meer dan 1.300 woningen gevaar. Het is dus ook voor woningzoekenden essentieel dat de aanpak van stikstof in alle provincies voortvarend wordt doorgezet. We hebben nog steeds te maken met een wooncrisis en grote tekorten aan huizen voor studenten, starters, jonge gezinnen en kwetsbare personen.

Rijnenburg

Utrecht heeft grote ambities met haar bouwopgave. Daarom is tijdens de raadsvergadering van 9 maart Rijnenburg toegevoegd als officiële bouwlocatie in de Regionale Strategie Utrecht. Nu is het zaak dat alle partijen samenwerken om van Rijnenburg een moderne, groene en goed bereikbare stadswijk te maken, met in het noorden ruimte voor het opwekken van zon- en windenergie. Iets wat ontzettend belangrijk is onze strijd tegen klimaatverandering.

Groene Energie

In Utrecht hebben we maar weinig ruimte voor het opwekken van groene energie. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de beste locaties en deze bleken langs de randen van de gemeentegrenzen te zijn. Dat zijn precies de gebieden met cultuurhistorische waarde met een speciale beschermde status. Maar wat D66 betreft hebben we niet de luxe om deze gebieden niet te benutten. Om in deze gebieden zonnepanelen en windmolens te plaatsen is goedkeuring van en samenwerking met de provincie nodig. Maar, zoals minister van klimaat en energie, Rob Jetten, zei tijdens zijn klimaatpraat op zondag 5 maart: r zijn in het gevecht tegen klimaatverandering geen taboes. Als fractie van de stad Utrecht zullen wij daar op aandringen bij de kersverse Provinciale Statenfractie zodra die zitting neemt na 15 maart!

Jouw stem gaat er voor zorgend dat er provinciebesturen komen die doordrongen zijn van de urgentie van het klimaatprobleem. Jouw stem maakt verschil. Roep daarom iedereen op om 15 maart te gaan stemmen, zodat we er samen voor zorgen dat we de juiste koers gaan varen.
 
Hopelijk komen we je tegen tijdens de laatste campagne acties. En anders zien we je graag bij de landelijke uitslagenavond, die plaats zal vinden in Tivoli Vredenburg. Ben je er ook bij? Tickets kun je via deze link bestellen. Tot dan!