Fractieupdate April

Dit keer een heel korte update vanuit de fractie. De eerste commissievergaderingen zijn nog niet geweest, dus vooral een terugblik op eerder gedeelde informatie over portefeuilleverdeling en de onderhandelingen. Lees hier meer!

Onderhandelen

Eerder hebben we een update over de formatie met jullie gedeeld en deze week ook bericht over de start van coalitieonderhandelingen.
Onze onderhandelaars, Maarten Koning en Eelco Eerenberg, zullen 13 april op de AAV een uitgebreidere update geven over de stand van zaken. Dan is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen.
Vorige week hebben we de portefeuilleverdeling van onze nieuwe fractie met jullie gedeeld. Mocht je deze nog niet gezien hebben dan kunnen jullie die hier vinden.

Inwerken

Verder is de nieuwe fractie de afgelopen weken vooral druk geweest met het nieuwe inwerkprogramma. Ze zijn zich, in een programma dat is voorbereid door de griffie van de gemeenteraad, aan het verdiepen in verschillende dossiers. Ze maken kennis met de onderwerpen waar ze de komende jaren mee aan de slag gaan, en krijgen masterclasses, over bijvoorbeeld gemeentefinanciën en regionale samenwerking, en tal van andere onderwerpen.

Opstarten

Volgende week start de eerste normale raadscyclus, dan staan de commissies Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport en Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Vastgoed op de agenda.