Alle mogelijkheid tot ontwikkeling en inspraak voor nieuwkomers

Jaarlijks werken heel veel nieuwkomers in Nederland keihard aan hun inburgering. Vanaf 2022 kan dat op een nieuwe manier, waarbij gemeenten inburgeraars beter kunnen helpen een goede start te maken.

Meedoen vanaf dag één

D66 wil dat alle nieuwkomers mee kunnen doen vanaf dag één, dat mensen zich blijvend kunnen ontplooien en dat mensen zelf mee kunnen praten en mee kunnen beslissen over hoe ze dat het beste kunnen doen.

D66 heeft twee voorstellen ingediend:

  • Iedere nieuwkomer krijgt een persoonlijk plan voor haar of zijn inburgering. Wij willen dat de gemeente zo flexibel mogelijk omgaat met die plannen. Als iemand het graag wil en kan, dan moet zijn of haar plan daarop aangepast kunnen worden. Lees het voorstel hier.
  • We geven nieuwkomers medezeggenschap, zodat ze echt mee kunnen praten over hun eigen inburgering. We willen dat het duidelijk is hoe en waarover inburgeraars mee kunnen praten. Lees het voorstel hier.

Meedoen vanaf dag één

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.