3 vragen over aanmelden op basisscholen

Wat is er aan de hand rondom aanmelden op basisscholen?

Vorig jaar werd duidelijk dat Utrechtse basisscholen de inschrijving en aanmelding op hun scholen heel verschillend regelen. Sommige scholen houden lijstjes bij met vooraanmeldingen. Kinderen worden al vanaf hun tweede aangemeld door sommige ouders. Hierdoor ontstaat het recht van de sterkste en zijn er geen gelijke kansen op een plek. Dat is nadelig voor ouders en natuurlijk vooral voor hun kinderen.

Wat vindt D66 Utrecht?

Mohammed Saiah voert het woord namens D66. Saiah: “Scholen moeten plekken zijn die kansengelijkheid verhogen. Een eerlijke start voor ieder kind is belangrijk voor ons. Wat we in Utrecht zien is een valse start. Daarom pleiten wij ervoor om in gezamenlijkheid tot één stedelijk toelatingsbeleid te komen”. D66 wil dat ouders een gelijke kans hebben om hun kind op de school te krijgen die het beste bij hen past. D66 heeft vertrouwen in het vermogen van schoolbesturen en ouders om tot verstandige, nieuwe afspraken te komen.

En nu?

Vorige week kwam D66-wethouder Anke Klein met goed nieuws: van de 110 scholen in Utrecht plaatsten er 107 hun handtekening onder een samenwerkingsbijeenkomst. Vanaf september 2021 houden deze scholen dezelfde aanmeldprocedure aan. Hierdoor krijgen alle kinderen een eerlijke kans op een plek op de school van hun voorkeur. Aanmelden gaat vanaf nu dus eenvoudig, transparant en voor iedereen gelijk.