Informatie bijeenkomst coalitieakkoord

De onderhandelingen over een coalitieakkoord zijn bijna afgerond. Daarom nodigen we alle leden van D66 Utrecht graag uit voor een informatiebijeenkomst over het coalitieakkoord op vrijdag 3 juni vanaf 20:00 in Camping Ganspoort (Helling 87). Tijdens deze informatiebijeenkomst zullen de onderhandelaars Maarten Koning en Eelco Eerenberg meer vertellen over het proces en inhoud van het coalitieakkoord, wat dit akkoord betekent voor de stad en tot slot is er ruimte voor alle vragen van leden. De wethouderskandidaten en fractie zijn uiteraard ook aanwezig tijdens deze bijeenkomst.