Algemene Afdelings vergadering
5 april

Op woensdag 5 april organiseren we een Algemene Afdelingsvergadering (AAV). Deze AAV zal onder andere in het teken staan van het vaststellen van de jaarrekening en de meerjarenbegroting.

De AAV zal plaatsvinden in Restaurant Seven (Mariaplaats 7, 3511LH, Utrecht).

Aanmelden

Via de mail heb je op 5 maart een aanmeldlink toegestuurd gekregen. Niet ontvangen? Stuur dan een bericht naar [email protected].

Agenda

01. Opening
02. Introductie Afdelingsprocedurecommissie (APC)
03. Bestuursmededelingen
04. Vaststellen notulen AAV 19 oktober 2022 (downloadlink)
05. Kennismaken met vertrouwenspersonen Regio Midden-Nederland
06. Introductie en bevindingen Kascommissie
07. Vaststellen jaarrekening D66 Utrecht 2022
08. Vaststellen meerjarenbegroting D66 Utrecht
09. Behandeling evt. ingediende moties / amendementen
10. Terugblik Provinciale Statenverkiezingen
11. Updates vanuit Fractie, College, Jonge Democraten, en Provinciale Staten
12. Rondvraag
13. Aankomende activiteiten
14. Sluiting

De jaarstukken zijn op te vragen bij Robert Landheer, penningmeester [email protected].

Indienen van moties, amendementen en agendapunten

Wil je graag een motie indienen? Via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Let erop dat een motie maximaal 300 woorden mag zijn.  

Wil je:

  • Een motie indienen;
  • Een amendement op een vergaderstuk indienen;
  • Een onderwerp op de agenda van de afdelingsvergadering plaatsen?

Houd dan rekening met de volgende deadlines en regels:

  • maandag 3 april 2023, 23:59 uur, voor het indienen van jouw lokale motie of jouw amendement. Een motie mag niet langer zijn dan 300 woorden in totaal. Een motie moet voorzien zijn van de (digitale) handtekening (en idealiter het lidmaatschapsnummer) van (inclusief indiener) tenminste 3 stemgerechtigde leden.

Ingediende moties/amendementen met het eventuele bestuursadvies publiceren we uiterlijk zondag 2 april 2023 op de website. Dit geldt ook voor de namen van de leden die zich kandidaat hebben gesteld voor één van de vacatures.

  • woensdag 5 april 2023, 12:00 uur, voor het indienen van ‘actuele lokaal-politieke moties’. Voor het indienen van actuele lokaal-politieke moties gelden dezelfde voorwaarden ten aanzien van lengte en het aantal vereiste handtekeningen als voor een gewone motie. De actualiteit wordt mede bepaald aan de hand van de vraag of uitstel van behandeling tot een volgende AAV mogelijk of wenselijk is.

Ingediende actuele moties en amendementen/moties worden met het eventuele bestuursadvies uiterlijk op dinsdag 4 april 2023 gepubliceerd op de website.

  • Agendapunten konden worden ingediend tot en met dinsdag 21 maart 2023 23:59 uur. De definitieve agenda is op 22 maart 2023 gepubliceerd.

Je agendavoorstel, motie of amendement stuur je vóór de betreffende deadline per email naar [email protected]. Heb je een vraag over de procedures, dan kun je die ook via dit e-mailadres stellen.

Ben je op zoek naar andere leden die willen helpen met moties/amendementen? Stuur ons dan ook een bericht op [email protected] en we denken graag mee over hoe we je in contact kunnen brengen met andere leden.

Moties voor het voorjaarscongres van D66 moeten via mijnD66 worden ingediend, hiervoor heb je ondersteuning nodig van tenminste 33 leden. Als je uiterlijk 28 maart 23.59 uur je motie bij ons indient kunnen we deze publiceren en leden oproepen in mijnD66 deze te raadplegen en desgewenst te steunen.