Algemene Afdelings vergadering
19 oktober

Op woensdag 19 oktober organiseren we een Algemene Afdelingsvergadering (AAV). Deze AAV zal onder andere in het teken staan van de verkiezing van vier nieuwe bestuursleden en het verslag van de Verkiezings Evaluatie Commissie (VEC) naar aanleiding van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

De AAV zal fysiek plaatsvinden in Buurtcentrum De Weide Wereld in Vleuten.

Aanmelden

Via de mail heb je op 19 september een aanmeldlink toegestuurd gekregen. Niet ontvangen? Stuur dan een bericht naar [email protected].

Agenda

01. Opening
02. Introductie Afdelingsprocedurecommissie
03. Bestuursmededelingen
04. Vaststellen notulen AAV 25 juni (downloadlink)
05. Vaststellen Begroting D66 Utrecht 2023 (de begroting is op te vragen bij de penningmeester Robert Landheer: [email protected])
06. Behandeling evt. ingediende moties / amendementen
07. Bestuursverkiezingen
a. Penningmeester
b. Algemeen bestuurslid politiek secretaris
c. Algemeen bestuurslid campagne
d. Algemeen bestuurslid debat & activiteiten
08. Presentatie bevindingen Verkiezings Evaluatie Commissie naar aanleiding van GR 2022
09. Updates vanuit Fractie, College, Jonge Democraten, en Provinciale Staten
10. Uitslag bestuursverkiezingen
11. Bedanken afzwaaiende bestuursleden
12. Aankomende activiteiten
13. Sluiting

Bestuursverkiezingen

Voor deze AAV zijn vier bestuursvacatures beschikbaar waarvoor leden zich konden kandideren tot uiterlijk 14 oktober.

De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar, waarna deze zich eenmaal opnieuw verkiesbaar mag stellen voor dezelfde functie. De maximale zittingstermijn van een bestuurslid is 6 jaar. De rol van bestuurslid is vooral organisatorisch en strategisch, niet politiek van aard. Een bestuursfunctie onbezoldigd. Meer informatie over invulling van de functies? Neem dan contact op met afdelingssecretaris Karin Akkers via [email protected].

Leden konden zich kandideren door uiterlijk vrijdag 14 oktober 2022 om 23:59 een mail met motivatie (maximaal 300 woorden) + foto te sturen naar [email protected] en evt. een CV of link naar een LinkedIn profiel. Deze foto en motivatie zijn in het kandidatenboek te vinden. Tijdens de afdelingsvergadering op woensdag 19 oktober zullen de kandidaten zich kunnen presenteren. Daarna zullen de aanwezige leden door middel van een anonieme hoofdelijke stemming de kandidaat van hun keuze in het bestuur kunnen verkiezen.

Indienen van moties, amendementen en agendapunten

Wil je graag een motie indienen? Via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Let erop dat een motie maximaal 300 woorden mag zijn.  

Wil je:

  • Een motie indienen;
  • Een amendement op een vergaderstuk indienen;
  • Een onderwerp op de agenda van de afdelingsvergadering plaatsen?

Houd dan rekening met de volgende deadlines en regels:

  • vrijdag 14 oktober 2022, 23:59 uur, voor het indienen van jouw lokale motie of jouw amendement. Een motie mag niet langer zijn dan 300 woorden in totaal. Een motie moet voorzien zijn van de (digitale) handtekening (en idealiter het lidmaatschapsnummer) van (inclusief indiener) tenminste 3 stemgerechtigde leden.

Ingediende moties/amendementen met het eventuele bestuursadvies publiceren we uiterlijk zondag 16 oktober 2022 op de website. Dit geldt ook voor de namen van de leden die zich kandidaat hebben gesteld voor één van de vacatures.

  • zondag 16 oktober, 23:59 uur, voor het indienen van ‘actuele lokaal-politieke moties’. Voor het indienen van actuele lokaal-politieke moties gelden dezelfde voorwaarden ten aanzien van lengte en het aantal vereiste handtekeningen als voor een gewone motie. De actualiteit wordt mede bepaald aan de hand van de vraag of uitstel van behandeling tot een volgende AAV mogelijk of wenselijk is.

Ingediende actuele moties en amendementen/moties worden met het eventuele bestuursadvies uiterlijk op maandag 17 oktober 2022 gepubliceerd op de website.

  • Agendapunten konden worden ingediend tot en met zondag 2 oktober 23:59 uur. De definitieve agenda is op 5 oktober gepubliceerd.

Je agendavoorstel, motie of amendement stuur je vóór de betreffende deadline per email naar [email protected]. Heb je een vraag over de procedures, dan kun je die ook via dit e-mailadres stellen.

Ben je op zoek naar andere leden die willen helpen met moties/amendementen? Stuur ons dan ook een bericht op [email protected] en we denken graag mee over hoe we je in contact kunnen brengen met andere leden.