Wethouders

Namens D66 Utrecht zitten drie wethouders in het college van B & W. Het gemeentebestuur in Utrecht wordt gevormd door D66, GroenLinks en de ChristenUnie. In het coalitieakkoord ‘Utrecht: Ruimte voor Iedereen‘ zijn nieuwe ambities geformuleerd, met name op het gebied van duurzaamheid, woningbouw en kansengelijkheid. Namens D66 zitten onderstaande drie wethouders in het college van B & W.