Ondersteunen energietransitie

D66 is een groene en progressieve partij en wil zowel landelijk als lokaal de transitie naar een duurzame samenleving en het tegengaan van de klimaatcrisis versnellen. Daarnaast is het tegengaan en voorkomen van armoede voor ons belangrijk. Wij maken ons grote zorgen om stijgende energiekosten bij huishoudens met een laag inkomen. Het antwoord hierop is wat D66 betreft landelijke compensatie en lokaal maatwerk (bijzondere bijstand), maar vooral wil D66 huishoudens met een laag inkomen helpen en ondersteunen in het zorgen dat energiekosten (snel) dalen. Bijvoorbeeld via (steun bij) isolatie en het opwekken van eigen energie.
 
Na de publicatie van het KiesKompas hebben we de stelling inclusief de onderbouwing en interpretatie van de andere partijen bekeken en zijn wij tot de conclusie gekomen dat het initieel ingevulde standpunt van D66 op deze stelling gebaseerd is op een te beperkte interpretatie. De eerlijke informatie naar kiezers is dat wij – via de lijn van duurzaamheid en ondersteuning – voor de betreffende stelling zijn. Hiermee trekken wij de lijn ook door van de klimaatstelling waar wij al hadden aangegeven dat lokale lasten i.v.m. klimaatmaatregelen eventueel mogen stijgen wanneer dit noodzakelijk is om de klimaatcrisis tegen te gaan.