Terugblik zomernota

Op 4 juli behandelde de gemeenteraad van Schiedam de zomernota.

De fractie van D66 Schiedam heeft zoals gebruikelijk veel werk gemaakt van deze belangrijkste vergadering van het jaar.

In eerste termijn hield ik als fractievoorzitter mijn politieke beschouwing.
Klik hier om deze te lezen.

In deze beschouwing kondigde ik moties aan op het gebied van:

a.
Vaart maken met het verkeerscirculatieplan. Klik hier om meer hierover te lezen.

b.
Groen in de Schiedamse buitenruimte. Klik hier om hierover meer te lezen.

Uitgebreid stond ik stil bij het proces rond het afgeven voor vergunningen voor evenementen in Schiedam.
Klik hier om hierover meer te lezen.

Daarnaast vroegen en kregen we toezeggingen van het college op het gebied van:

De brugfunctionaris in het onderwijs;
Onderzoek naar kabelgoottegels.

En we dienden samen met andere partijen een aantal moties in.

Klik hier om te lezen over de toezeggingen en de overige moties.

Tot slot deed ik als fractievoorzitter een oproep aan collega’s om bij hun fracties in de Tweede Kamer aan de bel te trekken over de financiële problemen die ontstaan wanneer er niet structureel meer geld gestort wordt in het gemeentefonds.
Zelf schreef ik hierover een brief naar de D66 fractie in de Tweede Kamer.
Deze brief is mede-ondertekend door 28 D66 fractievoorzitters uit andere gemeenten in Zuid-Holland.

Een zomernota dus, waarin we als D66 veel bereikt hebben!