Verlening vergunning moet en kan anders!

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de wijze waarop de gemeente Schiedam omgaat met het verlenen van vergunningen van evenementen.

Dat is niet van vandaag of gisteren. Al jaren horen we geluiden dat dit moeizaam verloopt.
Maar meestal kwam het dan toch op het laatste moment wel goed.

Alleen…. Vorige maand ging een belangrijk en populair evenement, Kids Bouwdorp,  niet door vanwege problemen met de vergunningverlening.

Voor en na het moment waarop de organisatie de stekker uit het evenement trok  heb ik gesproken met de organisatie en ook met de verantwoordelijke collegeleden.
Mijn conclusie was, dat het niet de complexiteit van de vergunningverlening was die voor de annulering zorgde. Het lag hem vooral aan de communicatie binnen de gemeente en van de gemeente naar buiten.
Te zuur voor woorden. Maar tegelijkertijd is dit wel een probleem dat vrij snel en eenvoudig op te lossen is.

Bij de behandeling van de zomernota heb ik hierbij stilgestaan. Daarbij heb ik het college gevraagd wat men inmiddels gedaan heeft en nog gaat doen om het proces rond het verstrekken van evenementenvergunningen te verbeteren.

Burgemeester Bijl, verantwoordelijk voor vergunningsverlening, gaf aan inmiddels gesproken te hebben met de betreffende afdeling en te werken aan verbetering van het proces.
Wethouder Hamerslag (evenementen) gaf aan dat er sinds enkele maanden een speciale evenementencoördinator is aangesteld, die van begin tot eind het aanvragen van een evenementenvergunning begeleidt.

Om het college bij de aanpak een steuntje in de rug te geven dienden wij als D66 een motie op initiatief van AvS in over dit punt.

Overig moet ik zeggen dat ik de afgelopen tijd ook organisatoren van evenementen spreek, die een verbetering constateren ten opzichte van eerder jaren.
Laten we hopen dat de verbetering inderdaad ingezet is!