Aan de slag met verkeerscirculatie

De afgelopen jaren hebben we in de gemeenteraad van Schiedam heel veel tijd besteed aan het praten over verkeer en mobiliteit. Maar per saldo heeft dit om allerlei redenen niet veel actie opgeleverd.

De fractie van D66 Schiedam vindt dat we het ons niet kunnen permitteren nog langer te wachten met het aanpakken van op zijn minst onderdelen van het verkeerscirculatieplan van onze gemeente.

Een goede, betere verkeerscirculatie kan immers ook verbetering betekenen op het gebied van verkeersveiligheid, parkeren, fietsverkeer en voetgangers.

Daarom dienden wij tijdens de behandeling over dit onderwerp een motie in.
(Om deze motie te zien, klik hier).

Onze wensen bleken breed gedeeld te worden, want de motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Een mooie boodschap voor de wethouder: Aan de slag!