Groene moties zomernota

Bij de behandeling van de zomernota diende D66 twee moties in op het gebied van openbaar groen.

De eerste motie ging over het stimuleren van meer verticaal groen. Door bijvoorbeeld afspraken te maken met projectontwikkelaars over het toepassen van groen aan de gevels van nieuwbouwprojecten.
Maar ook door het stimuleren van verticaal groen op blinde muren in de stad.

Deze zijn vaak van particuliere eigenaren, dus daar gaat de gemeente niet over.
Maar diezelfde gemeente kan wel contact opnemen met deze eigenaren en hen wijzen op subsidieregelingen via bijvoorbeeld “Schiedam Waterklaar”

Deze motie werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

3-30-300

De tweede motie had betrekking op groen volgens het 3-30-300 principe. Volgens dit principe zou iedereen vanuit zijn raam minstens 3 bomen moeten kunnen zien, zou de buitenruimte voor 30% uit groen moeten bestaan en zou er een openbaar plantsoen of park binnen 300 meter moeten zijn.

Deze principes zijn voor veel plekken in Schiedam te strak. De bedoeling van de motie was dus ook niet dit principe letterlijk te volgen. Maar juist om te kijken hoe je, met dit principe in gedachte oplossingen voor onze stad zou kunnen bedenken. En hoe je hiermee om kan gaan bij toekomstige ontwikkelingen.

Deze motie haalde helaas geen meerderheid. Daar hebben we in de toekomst nog een taak liggen in het overtuigen van collega raadsleden!