2018-2022: onze resultaten

Beeld: Frank van ’t Hof

Hieronder leest u, wat wij hebben gedaan met het vertrouwen dat de kiezers ons gaven in 2018. Wij zijn trots op deze resultaten!

Wonen en buitenruimte:
Betere verdeling van woningen in Schiedam. (Klik hier)
Aanpak rattenoverlast. (Klik hier)
Schaaktafels. (Klik hier)

Veiligheid:
Meer aandacht voor veiligheidsgevoel. (Klik hier)

Financiën:
Afschaffen hondenbelasting (Klik hier)
Verkoop aandelen Eneco (Klik hier)

Cultuur:
Helpende hand voor de cultuur. (Klik hier)
Schriftelijke vragen Fotofestival. (Klik hier)
Steun voor Stadsdichter. (Klik hier)

Onderwijs:
Aandacht voor frisse scholen. (Klik hier)
Oprichting Maritiem Onderwijs- en Innovatiecentrum. (Klik hier)
Onderzoek structuurklassen. (Klik hier).

Economie:
Ondernemersloket en
Onderzoek mengvormen. (Klik hier)
Hulp voor ondernemers tijdens de pandemie.(Klik hier)
Verbetering binnenstad. (Klik hier)

Vrij zijn in Schiedam:
Schriftelijke vragen aanpak racisme en discriminatie op scholen. (Klik hier)
Statement n.a.v. Verklaring van Nashville. (Klik hier)
Artikel 1 in de raadszaal (Klik hier).

Jongeren en zorg:
Kansen voor jongeren met een strafblad. (Klik hier)
Gezond opgroeien in Schiedam. (Klik hier).
Aanpak laaggeletterdheid. (Klik hier)