Regels overboord, recht op het doel af.

Rotterdam kent regelingen te over. Allemaal goed bedoeld, maar veelal overlappend en voor veel groepen onoverzichtelijk. Een gevolg is dat er vaak geld onaangeroerd blijft liggen op de gemeenteplank of dat er groepen zijn die door de complexiteit geen aanspraak weten te maken op de gelden. Joan Nunnely, D66 kandidaat voor de gemeenteraad pleit voor een driestappenplan gebaseerd op meer vertrouwen en solidariteit. 

Digitalisering is niet overal de oplossing voor. Laaggeletterden en ouderen zijn vaak niet zo bedreven met het digitale loket. Daarom moet er meer laagdrempelige begeleiding beschikbaar zijn voor de aanvragen voor subsidies en financiële steun.

Het woud aan regels groeit alleen maar.

Er zijn te veel regelingen met te veel uitzonderingen. Een Rotterdammer kan onmogelijk alle regelingen kennen daarom moeten de regelingen ook zoveel mogelijk geclusterd worden. Dat klinkt logisch maar daarmee zijn we er nog niet. Net zo belangrijk is dat we meer hulp organiseren voor het aanvragen en dat we de procedure omdraaien. Medewerkers van gemeentelijke loketten dienen niet alleen de aanvragen aan te nemen maar tevens actief te zoeken naar de mogelijkheden die er nog meer zijn. Zo voorkomen we dat er te veel geld onaangeroerd blijft en wordt de aanvrager meer klant met rechten dan gewantrouwde burger met plichten.

Regel tegen de regels.

Het woud aan regels groeit alleen maar. Daarom pleit ik voor een nieuwe regel. Het klinkt wellicht vreemd maar dat is het niet. Deze regel verplicht het ambtelijk apparaat namelijk bij elke nieuwe regel tenminste twee regels te schrappen. Dit experiment is al eerder succesvol toegepast in buitenlandse steden en daarom wordt het hoog tijd dat ook Rotterdam strenger gaat toezien op de ongebreidelde groei van regels en de heersende regelzucht.

Voor iedere nieuwe regel tenminste twee regels schrappen.

De drie stappen zullen bijdragen aan meer Rotterdamse gelijkheid en toegankelijkheid voor meer Rotterdammers. Heel belangrijk omdat nu nog veel te veel organisaties en inwoners van de stad achter het net vissen als het gaat om de nodige gelden. Rotterdam is van alle Rotterdammers en daarom is ondersteuning van kwetsbare groepen hard nodig. Dus mouwen opstropen en aan de slag!