2022 in vogelvlucht

De champagne is ontkurkt, de oliebollen zijn op en het Rotterdams vuurwerk werd letterlijk en figuurlijk afgeblazen. Het eerste jaar van onze nieuwe raadsleden zit er op. Daarom blikken we graag terug op een aantal hoogtepunten en resultaten uit 2022. 

De eerste maanden

Het begon in 2022 allemaal met onze mooie en intensieve #GR22 campagne die we hebben gevoerd met behulp van enorm veel vrijwilligers. Massa’s handen hielpen met flyeren, bussen, canvassen en borden ophangen door de hele stad. Dankzij deze succesvolle campagne hebben we wederom vijf raadsleden afgeleverd en daar is een aantal maanden geleden ook een burgerraadslid aan toegevoegd.

De coalitievorming

De vorming van deze bijzondere coalitie is iets waar we als fractie trots op zijn. De visie achter deze samenwerking is dat we elkaars verschillen omarmen en de stad maximaal vertegenwoordigen, ondanks de lage verkiezingsopkomst. “Met deze coalitie geven we een stem aan de stad”, zei Joan Nunnely tijdens het formatieproces.

In deze coalitie met drie ‘vroemvroem’-partijen hebben we ervoor gezorgd dat de ambitie om Rotterdam autoluw te maken nog steeds overeind staat. “We gaan de auto echt flink terugdringen en maken veel meer ruimte voor de fietsers. Hier zijn we als gehele fractie ontzettend blij mee”, zei Ingrid van Wifferen tijdens de presentatie van het coalitieakkoord.

Zichtbaar jezelf zijn in een groene en vrije stad

Een fietsvriendelijke breed vertegenwoordigde stad klinkt als muziek in de oren van D66, maar onze toekomstvisie gaat verder dan dat. In Rotterdam moet iedereen zichtbaar zichzelf kunnen zijn. En in onze stad, laten we niemand vallen. “We gaan de LHBTQIA+-gemeenschap meer bij het gemeentelijke beleid betrekken, investeren meer geld dan ooit voor de aanpak van armoede in Rotterdam, maken hulp van familie en vrienden voor mensen in de bijstand toegankelijker en we gaan bijzondere aandacht besteden aan 150 jaar slavernijverleden dit jaar. Daar ben ik – namens onze hele fractie – enorm trots op”, aldus fractievoorzitter Agnes Maassen. 

Met een diverse gedeelde geschiedenis moeten we vooruit kijken, maar vooral vooruit ‘doen’ naar de toekomst. De landelijk gemaakte excuses van de Nederlandse overheid voor het slavernijverleden vinden wij een hele goede stap. Een stap die nodig was, niet alleen voor het leed van toen, maar ook om zaken als kansenongelijkheid in perspectief te kunnen plaatsen.

Bouwen aan de toekomst

D66-campagneleider Tim de Haan is afgelopen jaar niet alleen geïnstalleerd als raadslid, maar ook benoemd tot voorzitter van de subcommissie bestemmingsplannen. “Ongelofelijk mooi om al in een vroeg stadium naar al die Rotterdamse ruimtelijke- en bouwplannen te mogen kijken, input van betrokkenen te horen en deze zelf ook te leveren. Om zo erop toe te zien hoe Rotterdam iedere dag een stukje mooier wordt”, aldus Tim. We staan als Rotterdam dan ook voor twee uitdagingen die hand in hand gaan: de klimaat- en woningcrisis. Met de motie ‘Klimaatadaptief bouwen’ zet Rotterdam de handtekening onder het convenant van provincie Zuid-Holland. Hierdoor zorgen we dat de nieuwe huizen en gebouwen in Rotterdam, ook bij de bouw, zowel duurzaam als klimaatadaptief zullen zijn.  

En als we dan toch stilstaan bij nieuwbouwprojecten, zijn we ontzettend tevreden met het resultaat dat we versneld 2.500 woningen gaan bouwen in de Merwehaven. “Een impuls van €11 miljoen van het Rijk zorgt ervoor dat we betaalbare woningen kunnen bouwen voor mensen met lagere en middeninkomens. Maar liefst 60% van de woningen valt in het betaalbare segment”, aldus D66-wethouder Chantal Zeegers. Daarbovenop komt er ruim €9 miljoen beschikbaar voor het verduurzamen van Rotterdamse corporatiewoningen. Hiermee zetten we grote stappen met het aanpakken van energiearmoede in de stad.

Ieder kind dezelfde kansen

Ook op het gebied van onderwijs hebben we dit jaar bijzondere resultaten behaald. Mede dankzij onze wethouder Said Kasmi kende Rotterdam als enige van de grote steden een daling van het lerarentekort, onder meer door een sterke focus op zij-instromers. Daarnaast hebben we een motie ingediend waarbij we een hogere waardering en betere startpositie voor mbo’ers willen faciliteren, gericht op meer professionele ontwikkeling tijdens de opleiding. 

Dat is belangrijk, want iedereen moet een plek met waardering vinden in onze stad. Meedoen, dat is waar het om gaat. We zijn dan ook verheugd dat onze motie ‘Meer appreciatie en registratie’, waarin we het college oproepen om speciale aandacht te schenken aan de positie en omstandigheden van EU-arbeidsmigranten in onze stad, is aangenomen.

Begroting

Tot slot hebben we dit jaar zoals altijd ook de begrotingsbehandeling gehad. We zijn als fractie blij dat dat de financiële vertaling van het coalitieakkoord met een ruime meerderheid door de raad is aangenomen. Dat is fijn, want hierdoor heeft het college een stevig mandaat in het uitvoeren van het coalitieakkoord. “Zo kunnen we in 2023 met een gerust hart onze plannen realiseren. Om samen één stad te worden, zijn en blijven”, aldus vice-fractievoorzitter Fatih Elbay.