Resultaat telt: Duurzaam Rijswijk

De beste manier om grote problemen aan te pakken is lokaal te beginnen. We zijn trots op het Investeringsfonds Klimaat en Energie dat er op initiatief van D66 kwam en met de oprichting van het internationaal expertisecentrum voor geothermie, hier in onze eigen Plaspoelpolder! Daarmee maakt Rijswijk een flinke impact op de energietransitie én het is goed voor onze werkgelegenheid.

Armand van de Laar - Beeld: AD/Haagse Courant

Behaalde resultaten

De afgelopen jaren hebben we op meerdere fronten in raad en college gewerkt aan een duurzaam en klimaatbestendig Rijswijk. Een overzicht:

  • Actieplan Schone Lucht 
  • Eerste stappen gezet milieuzone op Prinses Beatrixlaan: weren oude diesels en vervuilende vrachtwagens
  • Lokale toekomstvisie energietransitie
  • Meer daken beschikbaar voor zonnepanelen
  • Nieuw Investeringsfonds Energie en Klimaat: Hiermee betalen we initiatieven op het gebied van energie, onder meer om te zorgen dat inwoners op een betaalbare manier kunnen overstappen op nieuwe energievormen
  • Verstening vergroend: van middenbermen tot Bogaardplein
  • Subsidieregeling voor groen-blauwe schoolpleinen
  • Betere waterhuishouding door grotere rioleringen en afkoppelen regenpijpen

Lucht, stad en economie moeten schoner. Daar willen we ook de komende vier jaar weer hard voor werken