Groen: wat hebben we bereikt?

Hoe groot is je woonplezier als er geen groen in de buurt is? In ons stedelijk gebied wordt de waarde van het groen om ons heen alleen maar belangrijker, van park, perk tot sloot.

Groen is belangrijk voor onze gezondheid en als leefomgeving voor planten en dieren. Daarom hebben we er afgelopen jaren hard aan gewerkt. Waar mogelijk doen we dat altijd samen met anderen, en als het moet, alleen.

Onze resultaten van de afgelopen periode

 • 3,5 miljoen investering in de Landgoederenzone, uitvoering begint dit jaar (2022).
 • Ruim 550 bomen geplant in straten en bij scholen
 • Meer natuurlijke inrichting van speelplaatsen in het nieuwe speelbeleid en ontwerpen in Parkrijk.
 • Onderzoek naar natuurwaarde van Pasgeld-Oost en natuur volwaardig onderdeel van de gebiedsontwikkeling. 
 • Behoud slagenlandschap in Pasgeld door plannen voor waterrijke ecologische zone. 
 • Beter onderhoud van het groen in de stad met bijbehorend budget.
 • Begonnen met achterstallig onderhoud zoals de snoei van bomen.
 • Financiering Steenbreek voortgezet: tegel eruit, plant erin, zoals de entree van de Diepenhorstlaan.
 • Groen een van de kernwaarden van het nieuwe Bogaard Stadscentrum met het groene Bogaardplein pas als het begin.
 • Afspraken met ontwikkelaars over natuur-inclusief bouwen ook in Havenkwartier. 
 • Subsidie voor scholen die het schoolplein willen vergroenen.
 • Met vragen het college van B&W gestimuleerd mee te doen aan de Groene Stad Challenge: laat je maar eens vergelijken met andere steden hoe groen we zijn!

Hier gaan we mee door! Benieuwd naar onze plannen voor de komende vier jaar?