D66 pakt woningnood aan

De woningnood oplossen betekent niet alleen veel nieuwe woningen bouwen. Het vraagt ook om creativiteit, lef en doorzettingsvermogen om op een andere manier woningen tot stand te brengen. Daar hebben we de afgelopen jaren hard aan gewerkt. En dat blijven we ook de komende jaren doen.

Beeld: Gemeente Rijswijk

Inzet Wethouder van de Laar en Fractie D66

De afgelopen college periodes hebben Wethouder van de Laar en de fractie van D66 zich ingezet op beeldbepalende dossiers op het gebied van wonen. Dossiers die in jaren aan complexiteit hebben toegenomen zijn voortvarend opgepakt, met prachtige resultaten. Zowel op het vlak van bedrijfsvastgoed als de woningvoorraad zijn belangrijke stappen genomen.

Aanpak leegstand

Leegstaande kantoren worden omgebouwd naar mooie appartementen. Het oude belastingkantoor heeft nieuwe bewoners, er is gestart met het ombouwen van het voormalige ministerie naar The Minister en er zijn contracten ondertekend voor transformaties van bijvoorbeeld de Indolafabriek.

Leegstaande winkels worden omgebouwd naar woningen. Bogaard Stadscentrum wordt een levendig gebied voor wonen, werken en ontspannen.

Denken in mogelijkheden

Met een realistische en pragmatische energie is er aan de slag gegaan om een veelheid aan kansen op de woningmarkt te verzilveren:

  • Er zijn kluswoningen voor de echte creatievelingen. De inwoners aan het pand Metamorphose aan de Koopmansstraat zijn bijna allemaal klaar met het bouwen van hun eigen woning.
  • Flexwonen voor studenten wordt mogelijk. Aan de Polakweg mogen voor tien jaar ruim 300 studenten uit Delft binnenkort hun gemeenschappelijke woonunits betrekken.
  • Rijswijk heeft al 8 Tiny Houses. Aan de Generaal Vetterstraat zijn 8 huisjes verrezen voor mensen die een kleine footprint op de aarde willen achterlaten.
  • En met gemeenschapswonen staat sociale cohesie voorop. In Rijswijk Buiten is met Geworteld Wonen een prachtige woongemeenschap verrezen met gemeenschappelijke tuin. Dat mag op meer plaatsen.