One small step for de raad, one giant leap for de
mensen uit de gemeente Raalte.

Met trots dien ik, namens D66 Raalte, en samen
met de PvdA en GroenLinks een motievreemd in:
een verbod van glyfosaat en glyfosaat houdende
producten op de Raaltese gemeentelijke gronden.

Misschien een kleine stap voor velen, maar voor
ons van grote symbolisch waarde. Een mijlpaal.
Het zou een mijlpaal zijn wanneer we als raad
voor het eerst durven te zeggen: één van de vele
gewasbeschermingsmiddelen zien we in ieder
geval écht niet zitten op onze eigen gronden.

Het gaat ons om de stap in de nieuwe richting: we
willen voor iedereen in Raalte een gezond leven,
we willen dat de biodiversiteit floreert én we
willen landbouwgrond met voedingsrijke gronden.
Waar we willen dat iedereen in Raalte een gezond
leven kan leiden, willen we één ding in ieder geval
niet: mensen die onnodig ziek worden.

Twee weken geleden nog, kreeg ik zeer treurig
nieuws van een goede bekende van mij uit de
gemeente Raalte. Hij sprak over zijn vader, zijn
vader in de kracht van zijn leven, als trotse
Sallandse boer, hier geboren en getogen, die jaren
lang met glyfosaat had gewerkt op het land, en nu
op veel te jonge leeftijd, deze maand, de diagnose
Parkinson van de arts kreeg…

Deze motie komt niet uit de lucht vallen. De
afgelopen 8 weken zijn we samen met de PvdA en
GL in gesprek geweest met de verschillende
mensen uit de raad en het college. Constructief,
luisterend naar elkaars ideeën en kijkend naar
mogelijkheden. Dank iedereen voor het eerlijke en
open gesprek. Ik hoop dat de motie wordt
aangenomen. En ik hoop dat de gemeente Raalte
daarmee een kleine stap zet, een kleine stap
richting een gelukkig en gezond leven voor
iedereen. Dankuwel.