Interview met onze kandidaten uit Beemster

Behoud kernkwaliteiten en waarden Beemster

Op 24 november gaan inwoners van Purmerend en Beemster naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad te kiezen. Een bijzonder moment, want vanaf 1 januari gaan we samen verder als één gemeente. Wat kunnen we van de kandidaten van D66 uit de Beemster verwachten als het gaat om de kernwaarden van de Beemster?

Edwin en Marian - Beeld: D66 Purmerend

‘De Beemster gaat mij aan het hart en Ik wil graag dat de Beemster kernkwaliteiten goed worden verankerd in het beleid van de gemeente. We zullen veel meer werk moeten maken van de uitwerking van de kernkwaliteiten. Hoe bepaal je de mate van openheid en doorzichten, wanneer wordt het werelderfgoed nu aangetast, hoe kunnen we de waarden versterken? Dat wil ik duidelijk krijgen met elkaar, zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn, wat wel en niet kan.’

‘Ik wil mij ervoor gaan inzetten om een duurzame brug te bouwen tussen Purmerend en werelderfgoed Beemster, zodat we vruchtbaar kunnen samengaan zonder de identiteiten te verliezen die ons uniek maken. Een dergelijke ambitie sluit naadloos aan bij de kernwaarden van D66: de leefbare stad samen met de levendige polder.’

Behouden van de prachtige Beemster
D66 wil niet dat grootschalig wordt gebouwd in Beemster. Kleinschalige woningbouw ter versterking van de kleine kernen, zoals Noord- en Westbeemster, kan wel. Denk aan bouwen in de linten binnen de bebouwde kom met behoud van de openheid en doorzichten.

D66 geeft prioriteit aan woningbouw binnen het bestaand bebouwd gebied. Bijvoorbeeld de locatie aan het Noorderpad naast de A7, die ruimte kan bieden aan duurzame woningen en een maatschappelijke bestemming.

‘We vinden het belangrijk dat de prachtige Beemster, de groene long, behouden blijft. Wij zijn kritisch over bouwen in Beemster buiten bebouwd gebied en zullen de kernkwaliteiten van het Unesco-werelderfgoed blijven beschermen en versterken. We hebben veel moeite moeten doen om de status van werelderfgoed te verwerven. Veel mensen genieten ervan en ondernemers profiteren daarvan. Daar moeten we zuinig op zijn’.

Uitdragen cultuurhistorische waarden
D66 ziet graag een bezoekerscentrum in Beemster, waarbij kan worden samengewerkt met werelderfgoed Stelling van Amsterdam. En met andere toeristische trekpleisters in onze omgeving, zoals Edam-Volendam en de Zaanse Schans. Ook Edwin streeft naar het behoud, herstel en versterking van onze cultuurhistorische kernkwaliteiten. ‘We koesteren het Unesco-werelderfgoed De Beemster Droogmakerij. Wij zien volop mogelijkheden om de gemeente op de kaart te zetten en de combinaties te maken met het open, groene landschap, fiets- en wandelroutes, duurzaamheid en kringlooplandbouw, de markt(en) en ander cultureel erfgoed. Laat dit het visitekaartje worden waarmee we meer bezoekers kunnen aantrekken.’

Hebben jullie nog meer ambities?

‘Als musicus, orkestleider en componist ben ik al jaren actief in de regio. Ik heb mogen ervaren dat er weinig dingen zo kunnen verbinden als muziek. Om die reden ben ik heel blij met de ambities van D66 als het gaat om kunst en cultuur. En als docent op het Conservatorium van Amsterdam weet ik hoe belangrijk het is dat er geïnvesteerd wordt in goed onderwijs.

‘Ik wil werken aan een veilige, gezonde, groene leefomgeving voor jong en oud. En aan veiligheid in en om het huis, op straat, op school, in de buurt. Een gezonde leefstijl vraagt bijvoorbeeld ook om aantrekkelijke wandel- en fietsroutes en mogelijkheden voor buitenspelen en bewegen. Ik ga ervan uit dat elk mens gezien en gehoord wil worden, wil meedoen. Soms moet je dat voor en met de betrokkenen organiseren. Ieder kind heeft wat mij betreft het recht om deel te nemen aan activiteiten in clubverband, zoals bijvoorbeeld muziek, sport, tekenen, toneel, tuinieren, techniek. Daar wil ik mij sterk voor maken.’