Gesprek over voltooid leven met Anne-Marijke Podt


Op dinsdag 26 september komt D66 Tweede Kamerlid Anne-Marijke Podt naar de
Middenbeemster. In de Beemster Vertoeving zal die avond een gesprek plaatsvinden over voltooid
leven. Anne-Marijke is namens D66 de woordvoerder op dit onderwerp in de Tweede Kamer. Zij zal
met de aanwezigen die avond ingaan op de ethische dilemma’s die spelen bij euthanasie en
vraagstukken rondom voltooid leven.

De Raad van State heeft advies gegeven over het verbeteren van het wetsvoorstel van D66 over voltooid leven. Anne-Marijke Podt: “Om de opmerkingen van de Raad van State goed en zorgvuldig te
kunnen verwerken in de nieuwe versie van de wet, voer ik veel gesprekken met mensen en organisaties die betrokken zijn bij dit complexe onderwerp. Dat zijn vaak intensive en indringende
gesprekken.”

Wat de afweging omtrent de genoemde ethische dilemma’s betreft vindt de Beemster Vertoeving die vanuit hun waarden strikt individueel. Het individu moet in die afwegingen wel door een
gemeenschap gesteund en gevoed worden. Met informatie, begrip en liefde. Daaraan kan dit gesprek met elkaar in de Vertoeving bijdragen.
D66 is van mening dat de vrijheid van mensen om eigen keuzes te kunnen maken een belangrijk uitgangspunt is. Dat geldt ook voor fundamentele keuzes over het einde van het leven.

Anne-Marijke Podt - Beeld: D66

Wilt u dit gesprek bijwonen dan kan dat, u kunt zich
hier opgeven op de site van de Beemster Vertoeving.

Meer informatie over het standpunt van D66 omtrent voltooid leven leest u hier.