Geen hotel in Beusebos: ramkoers gemeente eindigt met noodstop Raad van State

Een hotel in het Beusebos is van de baan. De streep die de provincie Noord-Holland eerder door het hotelplan in de kom van de A7 zette, is woensdag 5 april bevestigd door de Raad van State. De hoogste bestuursrechter van het land is het met de provincie eens dat sprake is van een gebied met een belangrijke landschappelijke waarde. Bovendien hebben ontwikkelingen op deze locatie een grote impact op het omringende landschap met onder meer twee werelderfgoederen. Het standpunt van D66 wordt hiermee bevestigd. Wij zijn dan ook blij met dit vonnis van de Raad van State.

Dit gerechtelijk oordeel komt voor ons bepaald niet onverwacht. ‘We zagen dit van mijlenver aankomen’, zegt fractievoorzitter Mark Intres. ‘De provincie heeft haar huiswerk heel goed gedaan en de gemeente niet. Het gaat hier om landelijk gebied met een bijzondere landschappelijke waarde en monumentale bomen. Het gaat om een groen en open gebied, dat door de A7 van de stad Purmerend wordt afgesneden. Vanwege deze waarde en de invloed van ontwikkelingen die hier zouden plaatsvinden op het omliggende landschap is bebouwing hier niet toegestaan. Dat is klip en klaar bevestigd.’

Niet uniek

Toen de provincie anderhalf jaar geleden het hotelplan blokkeerde, noemden we dat al conform verwachting. Het bestemmingsplan dat door een meerderheid van de gemeenteraad was vastgesteld, werd daarmee buiten werking gesteld. De provincie had deze stap overigens ruim van tevoren aangekondigd.

D66 stemde tegen het bestemmingsplan. Een hotel op deze plek is wat ons betreft namelijk niet zo uniek, dat hiervoor bijzondere flora en fauna moeten wijken. Een hotel kan heel goed ergens anders in de gemeente komen. Bovendien heeft een hoteltoren van 70 meter hoog een enorme impact op de omgeving, het grensgebied van Purmerend met Wormerland en Beemster. De Raad van State onderstreept dat in het vonnis.

Ramkoers

We hebben eerder gezegd dat de gemeente en de provincie met elkaar ‘op ramkoers’ lagen over het hotelplan. De provincie gaf namelijk heel duidelijk aan wat ze vond van het bestemmingsplan en vroeg om aanpassingen. Ook vroeg de provincie om het plan voor advies voor te leggen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en aan Unesco, vanwege de werelderfgoedstatus van Beemster. Het college van burgemeester en wethouders legde dit advies naast zich neer.

D66 zei al eerder dat overheden een gang naar de rechter altijd moeten zien te voorkomen. We moeten er met elkaar zien uit te komen. Iedereen snapt dat een toren van 70 meter op de grens van buurgemeenten en twee werelderfgoederen tot een botsing van belangen leidt. Daar moeten we dan samen een oplossing voor vinden. De kansen daarvoor zijn te weinig benut en er is gekozen voor een juridische procedure. De uitkomst daarvan is glashelder: geen hotel op deze locatie.

Politieke consequenties

Ondanks alle signalen is vastgehouden aan deze locatie. ‘We beraden ons op de vraag in hoeverre de gang van zaken politieke consequenties verdient’, zegt Intres. ‘Wat D66 betreft, gaan we op zoek naar een andere locatie voor een hotel in Purmerend.’