Provincie schrapt bouwplan hotel in Beusebos

De provincie Noord-Holland zet een streep door de plannen van de gemeente Purmerend voor de bouw van een hotel in het Beusebos. Geheel volgens verwachting hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een zogenoemde ‘reactieve aanwijzing’ gegeven aan de gemeenteraad, waarmee het bestemmingsplan dat de raad in september vaststelde buiten werking wordt gesteld. Al voor het besluit van de gemeenteraad had de provincie de ingrijpende maatregel aangekondigd. De gemeente kan en zal ongetwijfeld tegen deze aanwijzing beroep indienen bij de Raad van State.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

D66 stemde in de raadsvergadering tegen het bestemmingsplan dat de bouw van een 70 meter hoge hoteltoren mogelijk zou moeten maken. De vestiging van een hotel is voor ons namelijk niet zo uniek, dat daarvoor bijzondere flora en fauna moeten wijken. Een hotel kan ook heel goed op andere plekken in de stad komen. Bovendien heeft zo’n hoge toren een enorme impact op de omgeving: het grensgebied van Purmerend met Wormerland en Beemster. De provincie gaf aan dat Beemster zelfs de status van werelderfgoed zou kunnen verliezen door de komst van de hoteltoren.

Eerder gaf D66 al aan dat de gemeente en de provincie met elkaar op ramkoers lagen over het hotelplan. De provincie diende namelijk een zogenoemde zienswijze in op het bestemmingsplan, waarin werd gevraagd om aanpassingen. Ook vroeg de provincie aan de gemeente om het plan voor advies voor te leggen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en aan Unesco. Het college van B&W van Purmerend heeft hier geen gevolg aan gegeven.

‘Gedeputeerde Staten vinden het zeer spijtig dat wij moeten overgaan tot deze stap’, zegt gedeputeerde Cees Loggen. ‘Eerder zonden wij een zienswijze. Deze legde de gemeente naast zich neer. Nu heeft de Purmerendse gemeenteraad op voorspraak van het college van B&W het bestemmingsplan vastgesteld. Daarom geven wij nu deze reactieve aanwijzing.’

Een gang naar de rechter zouden overheden altijd moeten zien te voorkomen, zei fractievoorzitter Mark Intres daarover. ‘Het komt gek over op onze inwoners als een democratisch gekozen gemeenteraad een besluit neemt, dat door een hogere overheid wordt geblokkeerd. Hadden we daar dan niet met elkaar uit kunnen komen? Iedereen snapt dat het plan voor een 70 meter hoge toren op de grens van buurgemeenten, natuurgebieden en twee werelderfgoederen tot botsende belangen zal leiden. Daar moet je dus rekening mee houden en met elkaar afstemming over zoeken. Dat is in mijn ogen te weinig gebeurd. Het is heel jammer dat deze gang naar de bestuursrechter nu nodig is en ook moeilijk uit te leggen.’

Nu de hoogste bestuursrechter van het land zich over het bestemmingsplan zal uitspreken, bestaat de kans dat het hotel alsnog niet in het Beusebos mag worden gebouwd. D66 wacht de uitkomst hiervan met belangstelling af.