Tom de Jong

Tom de Jong - Portret van Tom de Jong Beeld: D66 Purmerend

D66 is een sociaal-liberale partij en die combinatie past bij hoe ik naar de samenleving kijk. Zorg dat er zo min mogelijk belemmeringen zijn voor mensen om hun leven in te richten zoals ze dat zelf willen. Maar zorg er tegelijk voor dat de overheid een goed vangnet biedt voor mensen die, tijdelijk of permanent, ondersteuning nodig hebben. Daarbij heeft D66 bij uitstek een positieve, pragmatische en internationale kijk. Allemaal zaken waar ik me heel goed in kan herkennen.

Na twee maanden in Afrika gewerkt te hebben als vrijwilliger viel bij mij het kwartje dat het ontzettend leuk is om actief bij te dragen aan je directe omgeving. Er zijn allerlei manieren om dat te doen, maar ik besloot om m’n politieke interesse in daden om te zetten. Zo werd ik 8 jaar geleden lid van de fractie en inmiddels bijna 4 jaar geleden raadslid. Ik heb de smaak te pakken, dus ga daar graag nog een periode mee door.

  1. Stuur Tom een email
  2. Volg Tom op Twitter
  3. Volg Tom op Facebook

Ik ben werkzaam in de ICT en dat dan weer binnen de zorgsector. Dat is voor mij een ideale combinatie van techniek, maar wel in een toepassing die dicht bij mensen staat. Dat is ook de overeenkomst met het werk in de raad: met praktische middelen menselijke oplossingen vinden!

D66 wil grote stappen maken met Purmerend als duurzame stad, maar tegelijk veel ruimte geven aan ondernemers. We willen zorgen dat de enorme wachtlijsten voor sociale huur verdwijnen, maar beschermen tegelijk Purmerends erfgoed. Inzetten op hoogstaand onderwijs, goede zorg voor jong en oud en hulp bij armoede, zeker als dat kinderen treft. Ik heb me de afgelopen jaren ingezet voor o.a. daklozen- en armoedebeleid, cultuur en sociale woningbouw en probeer daarbij altijd te luisteren naar wat er leeft in de stad.

Tom de Jong

Beeld: D66 Purmerend