Terugblik Statenvergadering 24 april 2024

Beeld: D66

Het leek een overzichtelijke agenda, toch hadden Provinciale Staten Utrecht op 24 april dik 10 uur vergadertijd nodig. Lees hieronder wat er besproken is. Wij zijn natuurlijk vooral blij en trots dat Evert Manders in deze vergadering als commissielid voor D66 is beëdigd. Daarmee zijn we als fractie weer op volle sterkte.

 Houten Hub

In het vragenhalfuur vroegen we hoe het precies zit met de plannen voor een Houten Hub. De gemeente Houten was de laatste tijd in het nieuws met commotie rond plannen voor tijdelijke woningen voor statushouders, asielzoekers en enkele voorzieningen: de Houten Hub. Marianne stelde vragen, omdat wij willen dat dit niet een makkelijk opstapje gaat zijn naar een grote woonwijk Houten Oost. De tijdelijke, kleine invulling vinden we een prima idee, maar die woonwijk eigenlijk niet. We zijn voorlopig gerustgesteld met de antwoorden die we van de gedeputeerde kregen. Over Hub en Oost blijven we in contact met onze D66-collega’s in Houten, met wie we op dezelfde inhoudelijke lijn zitten.

Strategie Europa

Marcel ging in debat over de Strategie voor Europese samenwerking en belangenbehartiging. D66 is heel blij met deze strategie, omdat het belangrijk is om buiten onze eigen grenzen te kijken en samen te werken. Met deze strategie hebben we een goede focus voor onze inzet. De ontwikkeling naar een regionaal EU-expertisecentrum zien we graag komen. De motie van Marcel, om Provinciale Staten te betrekken in keuzes voor belangenbehartiging, haalde een ruimte meerderheid.

Kader wonen en werken

Daarna deed Marianne een debat over een nieuw Kader voor Provinciale Programmering Wonen en Werken. Met dit kader bepalen Provinciale Staten de speelruimte voor het aanwijzen van locaties voor wonen en werken. Het college wilde dit kader graag voor een langere periode laten gelden. Wij vinden dat niet zo’n goed idee, omdat er in deze beleidsterreinen voortdurend veel wijzigingen zijn. Daarom vinden wij dat Provinciale Staten aan zet moeten blijven. Ons amendement om dit te regelen haalde een flinke meerderheid, net als ons amendement om Provinciale Staten te betrekken bij het aanwijzen van regionale bedrijventerreinen.

Verklaring

Ingewikkeld was het laatste punt op de agenda. Een aantal partijen had het initiatief genomen om een verklaring op te stellen om ons uit te spreken tegen discriminatie en geweld, naar aanleiding van de oplopende onrust over het conflict tussen Israël en Gaza. In de aanloop naar de Statenvergadering was al duidelijk dat het moeilijk zou zijn om tot één gezamenlijke verklaring te komen. Er moest uiteindelijk over twee verklaringen gestemd worden. De ene haalde het wel, en de andere niet. Wij vonden het niet zo’n mooie vertoning in onze Staten, en hadden liever gezien dat met een verwijzing naar artikel 1 van de Grondwet iedere vorm van haat en discriminatie was afgewezen. Lees ook de column van Erwin Kamp.