Uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen brengt Groningen in beweging

D66 is blij met het Uitvoeringsprogramma Sport- en Beweegbeleid dat onlangs is vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten. Er wordt de komende drie jaren ongeveer twee miljoen euro geïnvesteerd in maatregelen die sport en bewegen stimuleren en aantrekkelijker maken voor alle Groningers. Hiermee wordt concreet handen en voeten gegeven aan het Gronings Provinciaal Beweegakkoord (pdf) dat namens de provincie is ondertekend door onze gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk.

Beeld: Pixabay

Iedereen kan meedoen

Met het uitvoeringsprogramma onderstreept de provincie het belang van sporten en bewegen voor onze gezondheid, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling. Het is dus belangrijk dat ook echt iedereen mee kan doen, ongeacht je financiële situatie of fysieke beperking. Daarom wordt ingezet op het in beweging krijgen van alle groepen, onder andere via vervoersregelingen voor inwoners met een beperking en het project Sportief Gezonde School op vmbo’s en mbo’s in onze provincie. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor activiteiten rondom sportevenementen en het verduurzamen van sportaccommodaties. Speciale aandacht is er voor de relatie tussen topsport en breedtesport in onze provincie. Deze twee takken van sport kunnen elkaar versterken door kennis uit te wisselen en door topsporters en talenten in te zetten als voorbeelden waar de jeugd inspiratie uit kan halen.

Een vitaal Groningen

We vinden het als D66 belangrijk dat de provincie de komende jaren, samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties, verder werkt aan een gezond en vitaal Groningen. Statenlid Paula Benjamins-van Oudheusden: ‘’Met dit uitvoeringsprogramma wordt sport in de breedste zin van het woord gestimuleerd. Er is aandacht voor topsporters, maar ook voor ouderen en mensen met een beperking. Het is daarmee echt een impuls voor het welzijn van álle Groningers.’’ D66 is dan ook trots dat met het beweegakkoord en uitvoeringsprogramma invulling wordt gegeven aan onze visie dat sport inwoners verbindt, inspireert en bijdraagt aan de vitaliteit en leefbaarheid van de dorpen en wijken in onze provincie. We willen daarnaast dat de provincie ook bij ander provinciaal beleid, zoals mobiliteit en ruimtelijke ordening, oog blijft houden voor het bevorderen van sport en bewegen door ‘beweeginclusief’ te denken.

Het volledige uitvoeringsprogramma is hier (pdf) te lezen. Heb jij goede ideeën om sport en beweging in Groningen te stimuleren? Laat het ons weten!