Gooi het Groninger Provinciaal Beweegakkoord open voor asielzoekers

In de provincie Groningen is de komende twee jaar minimaal plek voor 9197 asielzoekers. Dat hebben de gemeenten in de provincie afgesproken met staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid. Lijsttrekker Sander Claassen (D66) is trots dat alle gemeenten in Groningen eensgezind een warm welkom bieden aan asielzoekers. 
 
‘Als mensen eenmaal in Nederland zijn opgevangen, is het van groot belang dat ze vervolgens hier ook meedoen. We zien dat Oekraïense vluchtelingen, die vanaf dag 1 mogen meedoen in onze samenleving, het daardoor relatief snel goed doen. D66 wil echter alle vluchtelingen de kans geven om actief mee te doen in onze samenleving. Het liefst via de vrijheid om te mogen werken, maar politiek is het tot nu toe lastig om daarvoor meerderheden te vinden. Wat D66 betreft kan het deelnemen aan sport en bewegen echter vanaf dag één al een belangrijke en positieve bijdrage leveren.’ 
 
Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand.  Nelson Mandela
 
‘De universele taal van sport kan zorgen voor verbinding tussen groepen mensen. Samen sporten draagt bij aan meer begrip en respect voor elkaar en daarmee voor een beter evenwicht en verbinding in de samenleving. Dat is wat we juist nu nodig hebben. Deelnemen aan sport betekent elkaar ontmoeten en vervolgens vaak ook deelnemen aan de maatschappij.’ aldus Claassen
 
Sport verbindt en verbroedert
Socioloog Ruud van der Meulen op de vraag in hoeverre sport daadwerkelijk verbroedert. “De sportclub blijkt een prima plek om vrienden te maken. Ook bleek dat waar mensen met verschillende achtergronden samen sporten, het wederzijds vertrouwen in elkaar toeneemt. Vooral voetbalverenigingen slagen er goed in om mensen met verschillende achtergronden en uit verschillende milieus bijeen te brengen, maar ook de sportscholen verwelkomen een divers publiek.”
 
De KNVB geeft in een reactie. ‘Dit thema is zeker actueel. Er zijn door het land verscheidenen voorbeelden van verenigingen die hier een rol in pakken. In de provincie Groningen zijn al een aantal voetbalverenigingen actief of staan ze open voor asielzoekers.
 
‘Als KNVB willen we graag dat verenigingen door te verbinden hun maatschappelijke bijdrage leveren, dus juichen we dit soort initiatieven toe. Daarbij kunnen we vanuit Ons Voetbal Is Van Iedereen (Ovivi) ondersteunen met vraagstukken rondom diversiteit en inclusie (ontvangst en betrekken nieuwe leden, overdracht/ontwikkeling van verenigingscultuur, etc.).’
 
‘Waar verenigingen tegen aan lopen, is de regelgeving rondom het aan de competitie laten deelnemen van jonge asielzoekers. Wanneer sprake is van internationale overschrijving van spelers, gelden de nodige formaliteiten. Deze regelgeving is met name in het leven geroepen om internationale mensenhandel tegen te gaan. We proberen verenigingen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen, maar het leidt zo nu en dan tot frustratie van vrijwilligers die vooral iets goeds willen doen voor jonge asielzoekers.’
 
D66 ziet net als de KNVB de kracht van sport dan ook als belangrijk en kansrijk middel voor asielzoekers en Groningers om elkaar te ontmoeten. Claassen: ‘Het biedt nieuwkomers een uitgelezen kans om op een speelse en laagdrempelige manier kennis te maken met de lokale samenleving.’ 
 
‘Onze Groninger sportorganisaties kunnen hierbij een cruciale rol spelen. Zij zijn een ontmoetingsplek voor allerlei mensen. Sportaanbieders, verenigingen of anders georganiseerd, geven mensen een betekenisvolle plek in onze maatschappij.  Via deelname en ontmoeten in de wereld van sport en bewegen, bieden we mensen de kans om hun netwerk uit te breiden, waardoor ze ook buiten de sport gelegen doelen kunnen bereiken.’
 
Gronings Provinciaal Beweegakkoord
Er zijn in de provincie Groningen verschillende sportorganisaties. Zowel georganiseerd in bijvoorbeeld voetbalverenigingen en sportscholen, als anders georganiseerd zoals open wandelgroepjes, skateboardcommunities en zichzelf losjes organiserende freerunners. Daarnaast zijn er verschillende sportopleidingen van het Alfa-college Sport & Bewegen, het Johan Cruyff College- en Academy en de Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies. Deze en andere organisaties hebben zich verbonden aan het Gronings Provinciaal Beweegakkoord. Dit akkoord is in samenwerking met gemeenten, onderwijs, organisaties uit de sport, zorg en welzijn, bedrijfsleven en provincie ontwikkeld. 
 
Claassen: ‘Het akkoord Zoals de oproep in het Beweegakkoord, zet in voor een actieve en gezonde leefstijl voor alle inwoners van de provincie Groningen en wat D66 betreft dus ook voor asielzoekers. D66 wil een project, gefinancierd vanuit dit Gronings Provinciaal Beweegakkoord, dat sportorganisaties in staat stelt hun spreekwoordelijke deuren open te gooien en asielzoekers in onze provincie met sport en bewegen een kans te geven om actief mee te doen in onze samenleving. 
 
‘Dit kan een uniek project worden tussen het Huis voor de Sport Groningen en de Groninger gemeenten en als voorbeeld dienen voor de rest van Nederland.’ aldus lijsttrekker Sander Claassen.
 
Sander Claassen, Haren, 
Lijsttrekker D66 Provinciale Statenverkiezingen Groningen