TK2021: Wonen en werken als basis voor leefbaarheid

Veilig wonen staat op één. We stoppen met de gaswinning en we versterken de woningen totdat elke Groninger in een veilig huis woont. De belangen van de bewoner en van de buurt staan hierbij voorop. Procedures, instanties en deskundigen zijn er voor de Groninger, niet andersom.

Beeld: Marketing Groningen

Nieuwe banen, verbindingen en woningen

Voor de toekomst van de dorpen en de steden vindt D66 nieuwe banen belangrijk. Met nieuw werk, goed onderwijs en goede verbindingen kunnen mensen zich vestigen in de dorpen, en dragen ze bij aan de leefbaarheid. We bouwen méér woningen voor iedereen: ouderen, gezinnen en starters.

Een duurzame toekomst en sterke sociale samenhang

Onze dorpen en steden zijn de mooiste van Nederland. We maken ze sterk met werk, goed onderwijs, sportvoorzieningen en cultuur. Met onze energie- en dorpscoöperaties zorgen we samen voor een duurzame toekomst en een sterke sociale samenhang.