Statencommissie 20 januari 2021: Een veilig, digitaal en aantrekkelijk Groningen

Op woensdag 20 januari stond de eerste Statencommissie van het jaar op de planning in de Provinciale Staten van Groningen. In de vergadering is onder meer gesproken over de nieuwe afspraken rondom de versterkingsopgave, de digitale transformatie en de visie vrijetijdseconomie 2021-2030. Lees in dit artikel meer over de inbreng van D66 op deze punten. 

Beeld: Pixabay

Meer duidelijkheid
voor inwoners in het aardbevingsgebied

In november vorig jaar zijn nieuwe afspraken gepresenteerd rondom de versterking van woningen in het aardbevingsgebied. D66 vindt het belangrijk dat dit in de praktijk ook echt leidt tot veilige woningen, duidelijkheid voor bewoners en een toekomstperspectief voor dorpen en buurten.

Gezien de moeizame voortgang van de versterkingsopgave ligt hier een grote uitdaging. Fractievoorzitter Peter Gerrits: ‘’Wij willen daarom graag de toezegging hebben dat bewoners met alle informatie op tafel voor zichzelf de juiste keuze kunnen maken.’’ Daarnaast moeten dorpen en buurten goed begeleid worden bij de versterking en vernieuwing, met ondersteuning van de belangenverenigingen en -organisaties. ‘’Alleen als we het zó doen vormen de nieuwe afspraken echt een stap vooruit en doen we recht aan de strijd van Groningers die heeft geresulteerd in het stoppen van de gaswinning’’, aldus onze fractievoorzitter.

Digitalisering in een snel veranderende wereld

Om inwoners de gelegenheid te geven actief mee te denken en beslissen, moeten zij over voldoende informatie beschikken. Digitalisering kan hierbij helpen. Statenlid Paula Benjamins-van Oudheusden vraagt wel aandacht voor de veiligheid en toegankelijkheid: ‘’De snelle digitale transformatie mag wat D66 betreft niet ten koste gaan van transparantie, maar zeer zeker ook niet van de privacy.’’

De transformatie biedt specifiek kansen voor de betrokkenheid van inwoners bij het beheer van natuur en landschap in de provincie. Hierover diende D66 in 2018 een motie in met de oproep om een digitaal platform op te richten waar burgers alle relevante informatie kunnen vinden. In de commissie hebben we gevraagd dit mee te nemen bij de verdere uitwerking van de transformatie.

Maak afvalbergen toegankelijk voor fietsers

Door de coronacrisis hebben steeds meer Nederlanders ontdekt hoe mooi een vakantie in eigen land kan zijn. Groningen kan hier, met onze prachtige monumentale gebouwen en weidse landschappen, van profiteren. Het is dan wel van belang dat er in Groningen voldoende overnachtingsplekken beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor camperaars. Daarom heeft woordvoerder Paula Benjamins-van Oudheusden hier aandacht voor gevraagd bij de bespreking van de Visie Vrijetijdseconomie 2021-2030: ‘’Want hoe mooi kan het zijn als mensen met hun camper Groningen bezoeken, de fiets meenemen en op die manier de provincie kunnen verkennen?’’ Zo gaan toerisme en bewegen hand in hand.

Om de provincie aantrekkelijker te maken voor de (sportieve) fietser wil D66 kijken of afvalbergen in Groningen toegankelijk gemaakt kunnen worden voor fietsers. Paula Benjamins-van Oudheusden: ‘’Limburg heeft de Cauberg, Drenthe de VAM-berg. Wij zijn hierdoor geïnspireerd geraakt en zien ook in Groningen potentie.’’ Het College heeft aangegeven dat er momenteel geen budget is voor onderzoek hiernaar, maar D66 gaat kijken of er wellicht door een koppeling met andere beleidsterreinen toch kansen liggen.

In verband met de tijd zijn de besprekingen van het Kader sport- en beweegbeleid 2021-2023, het Uitvoeringsprogramma [email protected], de Onderhandelingsresultaten BO MIRT en het Voortgangsbericht Spoorzone doorgeschoven naar een later moment.