Statencommissie 19 januari 2022: Ruimte voor fietsers en windmolens

Bij de Statencommissie van 19 januari spraken we onder meer over een onderzoek naar landbouwverkeer in onze provincie en de plaatsing van windmolens bij Roodehaan. Lees in dit artikel meer over onze inbreng.

Beeld: Stella Dekker Fotografie

Scheid landbouwverkeer van fietsers

In het kader van het Programma Mobiliteit heeft de provincie laten onderzoeken welke wegen wel en niet toegankelijk gemaakt kunnen worden voor landbouwverkeer. Eerder vroegen wij al aandacht voor de onveilige situaties die zich voordoen op wegen waar zowel boeren als fietsers gebruik van maken. ‘’We zijn daarom blij dat er nu nieuwe trajecten worden opengesteld voor landbouwvoertuigen, zodat de fietsers in onze provincie steeds minder wegen hoeven te delen met dergelijk groot verkeer,’’ geeft Statenlid Jurgen Elshof aan. Om de veiligheid verder te vergroten is sinds begin dit jaar een kenteken verplicht voor alle tractoren. Er zijn echter signalen dat de kentekenregistratie nog niet volledig rond is, en daarom heeft D66 gevraagd wat de stand van zaken in onze provincie is. Het College gaf aan dat het tegen het einde van afgelopen zomer 38 procent van de landbouwvoertuigen in Groningen was geregistreerd. Sinds begin dit jaar zijn opengestelde provinciale wegen alleen toegankelijk voor tractoren mét een kenteken.

Vertrouwen in aanpak gemeente bij windmolens Roodehaan

De gemeente Groningen heeft het verzoek gedaan om bij Roodehaan ten zuidoosten van de stad een gebied aan te wijzen voor de plaatsing van zes windmolens. Hiervoor is uitgebreid onderzoek gedaan en overleg geweest met natuurorganisaties, energiecoöperaties en omwonenden. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’De gemeente doorloopt een proces waarin alle relevante onderdelen zijn onderzocht en omwonenden en belanghebbenden kunnen participeren. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor de Maatschappelijke Tender wind, die wij als provincie in 2018 hebben bepaald.’’ Het meer inhoudelijke debat over de plaatsing van de windmolens heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad van Groningen en onze fractie heeft er vertrouwen in dat de gemeente ook het vervolgproces zorgvuldig kan en zal oppakken.

Meer over deze Statencommissie

Naast over bovenstaande onderwerpen is in deze Statencommissie ook gesproken over de wijze van beantwoording van schriftelijke vragen door het College. De volledige commissievergadering is hier terug te kijken. De besprekingen van het onderzoek naar participatie in de energietransitie en de strategie voor de inzet van biogrondstoffen zijn doorgeschoven naar februari.