Statencommissie 17 februari 2021: Werk voor Groningers en een bereikbaar Zernike

Een volle agenda bij de Statencommissie van woensdag 17 februari. We hebben onder meer gesproken over het programma [email protected], een treinverbinding naar Zernike Campus en de besteding van het provinciale Coronafonds. Lees in dit artikel meer over de inbreng van D66.

Beeld: Diepzeekonijn – Marketing Groningen

Stagiairs verdienen een vergoeding op niveau

Het programma [email protected] is erop gericht meer Groningers aan het werk te krijgen en houden. Zeker voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dat van belang. Met de ‘Kansrijke Leerweg’ wil de provincie deze groep hierbij helpen. Vorig jaar heeft D66 een motie ingediend om daarbij ook in te zetten op banen in de ICT, gezien de grote vraag naar personeel in deze sector. Dit hebben we in de commissie nogmaals benadrukt, zodat Groningers zonder werk zo snel mogelijk aan de slag kunnen.

Als we talent willen behouden voor Groningen, is het belangrijk dat de provincie zelf het goede voorbeeld geeft. Woordvoerder Paula Benjamins-van Oudheusden: ‘’Zoals onze oud-fractievoorzitter Geert Kamminga in zijn afscheidsspeech al zei, heeft Groningen de laagste stagevergoeding van alle provincies. Wat D66 betreft moet deze dan ook worden opgehoogd en op niveau komen met de vergoeding in andere provincies.” Het College heeft toegezegd dit te gaan bespreken en hier op terug te komen.

Een betere bereikbaarheid van Zernike Campus

D66 maakt zich al lange tijd hard voor een betere bereikbaarheid van Zernike Campus. Een treinverbinding zou wat ons betreft een goede aanvulling vormen op de bestaande buslijnen. Voor de treinverbinding zijn drie verschillende varianten onderzocht, waarvan de optie via Station Groningen Noord en Selwerderhof als beste  variant uit de bus komt (zie tracé A1 in onderstaande afbeelding). Woordvoerder Peter Gerrits: ”Van belang is dat we de bereikbaarheid van Zernike zo snel mogelijk aanpakken en klaar maken voor de verwachte groei in de toekomst.” D66 ziet daarom uit naar het Programma Mobiliteit dat later dit jaar wordt besproken en waarin de treinverbinding, naast andere opties, wordt meegenomen.

Beeld: Movares

Blij met coronasteun voor ondernemers en sportclubs

In januari hebben wij samen met GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over de steun voor ondernemers en sportverenigingen vanuit het provinciale Coronafonds. D66 is blij met de beantwoording hiervan door het College. Zo is de regeling eind vorig jaar verruimd naar organisaties met minder dan vijftig werknemers. Daarnaast heeft het College aangegeven dat ook sportverenigingen aanspraak maken op een bijdrage uit het fonds ‘anderhalvemetereconomie’. Veel van hen hebben hier al gebruik van gemaakt, zodat we deze belangrijke verenigingen voor onze provincie kunnen behouden. D66 heeft opgeroepen het nog beschikbare budget voorlopig vast te houden om in de toekomst sectoren in financiële nood te kunnen blijven helpen.

De bespreking van het evaluatieonderzoek naar de TopDutch-campagne is in verband met de tijd doorgeschoven naar het vervolg van de Statencommissie over twee weken.