Realisatie van een fietsberg bij Veendam en Usquert is haalbaar

In juli vorig jaar dienden wij samen met de ChristenUnie, Partij voor de Dieren en VVD een motie in voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een Groningse fietsberg. Inspiratie hiervoor haalden we uit buurprovincie Drenthe waar de ‘VAM-berg’ een grote trekpleister is voor wielerliefhebbers en toeristen. Het gevraagde onderzoek is inmiddels klaar en hieruit komt naar voren dat een fietsberg ook in onze provincie kansrijk is.

Beeld: Pixabay

Een attractie met
landelijke impact

Het onderzoek, uitgevoerd door Afvalzorg, laat zien dat de aanleg van een fietsparcours op de voormalige afvalbergen bij zowel Veendam als Usquert haalbaar is. Statenlid Paula-Benjamins van Oudheusden: ‘’Dat is erg mooi nieuws! Een fietsberg zou een geweldige stimulans zijn voor ons fietsnetwerk, onze vrijetijdseconomie en onze inzet voor een gezond Groningen. Volgens de onderzoekers zou de berg bij Veendam in potentie zelfs een attractie met landelijke impact kunnen worden. De locatie bij Usquert vormt een mooie aanvulling op bestaande én toekomstige fietsroutes.’’ Het onderzoek wijst daarnaast op mogelijkheden om de fietsberg te koppelen aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld een zonnepark of tiny houses.

Vervolgstappen
naar realisatie

Met het haalbaarheidsonderzoek is een eerste stap gezet op weg naar realisatie van de berg. In het vervolgproces moet onder meer worden gekeken naar ruimtelijke en technische inpassing, draagvlak in de omgeving en financieringsmogelijkheden. D66 wil zich er samen met de andere indieners van de motie voor inzetten om daarmee aan de slag te gaan. Zo zetten we de fiets in Groningen op eenzame hoogte.