Provincie gaat mogelijkheden voor Groningse ‘fietsberg’ onderzoeken

Samen met de ChristenUnie, Partij voor de Dieren en VVD hebben we woensdag bij de Algemene Beschouwingen voorgesteld te onderzoeken welke voormalige vuilstortplaatsen in de provincie geschikt gemaakt kunnen worden voor fietsers en wandelaars. Uit het onderzoek moet onder meer blijken in hoeverre de bodemlagen van de ‘afvalbergen’ hiervoor geschikt zijn en of er draagvlak bestaat onder omwonenden en ondernemers. De oproep was succesvol, want de motie is aangenomen!

Eén van de potentiële locaties voor de fietsberg bij de voormalige vuilstortplaats in Veendam - Beeld: Jurgen Elshof

Impuls voor sport, beweging en toerisme

Wat D66 en ChristenUnie betreft kan de berg een impuls vormen voor sport, beweging en toerisme in de hele provincie. Ons Statenlid Paula Benjamins-van Oudheusden daarover: ‘’In Drenthe zien we dat de ‘Col du VAM’ en nu ook de ‘Muur van Emmen’ een aantrekkingskracht hebben op inwoners en toeristen van binnen én buiten de regio. Bovendien onderstrepen we met een berg het belang dat de provincie hecht aan sporten en bewegen, zeker wanneer we grote evenementen als het NK wielrennen binnen zouden kunnen halen.’’ We zien daarnaast mogelijkheden om met lokale ondernemers andere activiteiten op en rondom de berg te ontplooien om de regionale economie te stimuleren.

Uithangbord
voor de fiets

Een fietsberg vormt volgens onze fracties ook een mooi uithangbord om de fietsambities van de provincie extra kracht bij te zetten. ‘’In Groningen zetten we de fietser steeds duidelijker op de eerste plaats. Wij denken dat we het fietsnetwerk in de provincie verder kunnen uitbreiden door de Groningse fietsberg te koppelen aan bestaande fietsroutes en aan de bergen in onze buurprovincie Drenthe. Veel wielerverenigingen hebben bij ons al aangegeven erg enthousiast te zijn en kansen te zien,’’ zegt ChristenUnie-Statenlid Rinze van der Born. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden aan het einde van dit jaar verwacht, waarna we gaan kijken welke fietsberg, of mogelijk zelfs meerdere, daadwerkelijk gefinancierd en gerealiseerd kan worden.