Statenvergadering 9 maart 2022: Een turbulente tijd

In een turbulente tijd kwamen de Provinciale Staten van Groningen hybride bijeen voor een vergadering. Onze fractie heeft gezien de vreselijke oorlogssituatie in Oekraïne aandacht gevraagd voor de mogelijke import van biomassa uit Rusland en Belarus. Daarnaast ging het onder meer over de aanstelling van schoonmakers bij de provincie en de campagne rond de doorfietsroutes.

Beeld: Pixabay

Financier Rusland niet voor oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne laat ook Provinciale Staten niet onberoerd. Aan het begin van de vergadering heeft de Commissaris van de Koning hier enkele mooie woorden aan gewijd. Alhoewel het lastig is om als provincie hierin veel te kunnen betekenen, wil onze fractie wel dat alle mogelijke middelen worden benut. Daarom hebben wij naar aanleiding van een statement van Oekraïense, Belarussische en Europese natuur- en mensenrechtenorganisaties gevraagd of het College in gesprek wil met RWE over de eventuele import van hout voor haar biomassacentrale in de Eemshaven uit Rusland dan wel Belarus. Woordvoerder Jurgen Elshof: ‘’Wat ons betreft zou dit, als hiervan sprake blijkt te zijn, zo snel mogelijk stop moeten worden gezet. Door de import dragen we namelijk bij aan financiering van Rusland voor de oorlog die zij momenteel voeren en dat kan niet de bedoeling zijn.’’ Het College heeft aangegeven onze zorgen aan te zullen kaarten bij RWE.

”Het kan niet de bedoeling zijn dat we door de import van biomassa Rusland en Belarus financieren voor de oorlog in Oekraïne.”

Statenlid Jurgen Elshof

Omdat het contract van de provincie met het huidige schoonmaakbedrijf binnenkort afloopt, hebben we op voorstel van de SP gesproken over de wenselijkheid om schoonmakers in het provinciehuis in dienst te nemen. Voor D66 staat voorop dat schoonmakers volwaardig onderdeel zijn van de provinciale organisatie. ‘’Wij vragen ons echter sterk af of de provincie om die reden schoonmakers in vaste dienst moet nemen. Schoonmaken is namelijk een vak, een expertise waar je ook inhoudelijke kennis uit het veld voor nodig hebt,’’ aldus woordvoerder Jurgen Elshof die Paula Benjamins-van Oudheusden verving. Onze fractie geeft daarom de voorkeur aan een zorgvuldige aanbesteding waarin schoonmakers de mogelijkheid krijgen voor een fulltimebaan met goede kansen en bijbehorende bescherming en zekerheid, bijvoorbeeld in het geval van ziekte.

Uitvoering campagne doorfietsroutes heeft
doel gemist

Onlangs verschenen in de media meermaals berichten over de campagne rond de doorfietsroutes die steden en dorpen in de provincie met elkaar verbinden. D66 vindt het goed dat deze brede en comfortabele fietspaden worden gepromoot, maar ziet ook dat de huidige voorlichtingscampagne haar doel niet heeft bereikt. ‘’Door onhandig gedoe met namen, foto’s en citaten is de kans gemist om met echte fietsers en echte verhalen de doorfietsroutes goed op de kaart te zetten,’’ geeft woordvoerder Peter Gerrits aan. Onze fractie wil het College de kans geven de campagne anders uit te voeren en de doorfietsroutes alsnog in een positief daglicht te zetten.

Naast bovenstaande onderwerpen kwam ook (kort) de vestiging van datacenters in onze provincie aan bod. De gehele Statenvergadering is hier terug te kijken. De uitslagen van de stemmingen zijn hier te vinden.