Statenvergadering 3 februari 2021: Ring Zuid en de Groninger visie op toerisme

Op woensdag 3 februari kwamen de Provinciale Staten van Groningen bijeen voor de eerste (hybride) Statenvergadering van 2021. Overdag is onder meer gedebatteerd over de extra provinciale bijdrage aan de Aanpak Ring Zuid en de Visie Vrijetijdseconomie 2021-2030. ’s Avonds is vervolgens gestemd over de voorstellen, moties en amendementen. Lees in dit artikel meer over de inbreng van D66.

Beeld: Pixabay

Waardering voor medewerkers provincie

Voorafgaand aan de Statenvergadering hebben de gehele Provinciale Staten hun waardering laten blijken voor alle medewerkers van de provincie. Door de coronamaatregelen werken zij al lange tijd thuis, soms in combinatie met het geven van thuisonderwijs aan kinderen. Ook anderen in de provincie hebben het zwaar: ondernemers, jongeren en eenieder die zich zorgen maakt over de eigen gezondheid of die van naasten. Als Staten erkennen en herkennen wij dit en spreken we voor al deze Groningers onze steun uit.

Bouw de Ring Zuid af

In 2017 is men begonnen met de werkzaamheden rondom de Zuidelijke Ringweg in de stad Groningen. Doel van deze grote verbouwing is om de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Dat is belangrijk voor iedereen in de provincie die hier voor werk of andere activiteiten naartoe reist. Daarnaast verbetert ook de leefbaarheid voor aangrenzende wijken, onder meer omdat er veel extra groen wordt gerealiseerd.

Door verschillende tegenvallers kan het project niet volgens het oorspronkelijke budget worden uitgevoerd. Van de meerkosten nemen zowel de provincie als de aannemerscombinatie een deel op zich. Wat D66 betreft is deze extra financiële bijdrage uiteraard te betreuren, maar wel noodzakelijk. Fractievoorzitter Peter Gerrits: ‘’Het afbouwen van de Ring Zuid is het uitgangspunt voor D66. Dat is nodig voor de Stad én het Ommeland. Voor Groningen.’’ Belangrijk hierbij is dat in de nieuwe overeenkomst een deel van risico’s bij de aannemerscombinatie komt te liggen en dat er extra zekerheid komt voor de regionale onderaannemers.

De extra bijdrage vanuit de provincie wordt deels gefinancieerd met geld dat bedoeld was voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam en de realisatie van de Wunderline, de spoorlijn tussen Groningen en Bremen. Peter Gerrits hierover: ‘’Gelukkig kunnen we de spoorverbinding van Veendam naar Stadskanaal wél realiseren. D66 wil dat het college voor de N33 en de Wunderline hard op zoek gaat naar extra middelen, in Den Haag en in Brussel, zodat de realisatie van deze projecten geen belangrijke vertraging oploopt.’’ Voor D66 is en blijft daarmee het uitgangspunt dat ook de verdubbeling van de N33 en de Wunderline worden gerealiseerd, zeker gezien het grote belang van deze projecten voor de toekomst van onze provincie. Wij hebben dan ook voor een amendement van de ChristenUnie gestemd waarin deze oproep aan het College extra kracht wordt bijgezet.

Een Groningse ‘berg’ voor fietsers en wandelaars

Een bijzonder moment: ons Statenlid Paula Benjamins-van Oudheusden hield haar tweede maidenspeech in de Provinciale Staten van Groningen! Paula is al eerder lid geweest van de Staten en mocht daarom voor de tweede keer haar ‘eerste speech’ houden. Onze fractie feliciteert haar hier van harte mee!

Onderwerp was de visie op de vrijetijdseconomie voor de komende tien jaren. De ambities hierin zijn om het Gronings DNA (ruimte, pioniersgeest en karakter) beter naar voren te laten komen, ondernemerschap te versterken en een groei van werkgelegenheid in de sector te realiseren. In Groningen hebben we letterlijk en figuurlijk veel ruimte voor toeristen. Paula Benjamins-van Oudheusden: ‘’Toerisme houdt niet op bij de grens, of je nu op een racefiets of een elektrische fiets stapt, wandelt van Pieterburen naar Maastricht of met de auto naar Oost-Groningen rijdt.’’ Belangrijk is dan wel dat toeristen weten waar zij moeten zijn. Daarom spoort D66 het college aan de marketing van Groningen te versterken en hiervoor samen te werken op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Daarnaast hebben wij onze oproep om een Groningse ‘berg’ te creëren voor fietsers en wandelaars herhaald. Dit kan het toerisme stimuleren, maar ook een impuls geven aan de regionale economie. ‘’Gezien het enthousiasme dat wij hiervoor hebben geproefd nemen wij graag het voortouw om in een later stadium terug te komen met een voorstel,’’ aldus Paula Benjamins-van Oudheusden. Dit plan wordt dus vervolgd!

De ingediende amendementen en moties en de uitslagen van de stemmingen zijn te vinden via deze link.