Maak haast met de aanleg van snel internet in de provincie

Wij willen dat haast wordt gemaakt met de aanleg van snel internet in de provincie Groningen. In totaal moeten ongeveer vijftienduizend huizen in de buitengebieden van een snelle en stabiele internetverbinding worden voorzien, maar de uitrol van het netwerk heeft inmiddels de nodige vertraging opgelopen. Daarom stellen we hierover schriftelijke vragen.

De aanleg van een glasvezelverbinding - Beeld: Pixabay

Onmisbaar in huidige tijd

D66 is van mening dat een goede internetverbinding onmisbaar is voor alle inwoners in de provincie. ‘’Zeker in een tijd waarin veel mensen thuis leren en werken, overleggen digitaal plaatsvinden en zorg op afstand steeds meer de norm wordt, moet het netwerk op orde zijn. Wij willen daarom weten hoe de planning van de aansluitingen er op dit moment uitziet en wanneer alle Groningers op een snelle en stabiele verbinding kunnen rekenen,’’ aldus Statenlid Paula Benjamins-van Oudheusden. Onze fractie vindt dat waar mogelijk aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de aanleg te versnellen.

Sluit alle adressen aan

Dat zo’n duizend adressen mogelijk niet kunnen worden voorzien van snel internet, is een andere zorg van ons. Paula: ‘’Wij vinden dat het niet zo mag zijn dat een grote groep huishoudens buiten de boot valt. Daarom roepen we op extra actie te ondernemen om ook deze adressen van een goede aansluiting te voorzien.’’ Waar nodig moet wat D66 betreft worden samengewerkt met buurprovincies om problemen en knelpunten op te lossen. De antwoorden op de schriftelijke vragen worden binnen enkele weken verwacht.