Kunstwerken artikel 1 in provinciehuis onthuld

Ruim drie jaar geleden dienden wij samen met Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP een motie in om artikel 1 van de Grondwet een prominente plek te geven in de hal van het provinciehuis. Dit eerste grondwetsartikel onderschrijft de gelijkheid van eenieder in een tijd dat verdeeldheid en polarisatie in de samenleving soms de boventoon lijken te voeren. Vandaag werden de kunstwerken bij de entree aan zowel het Martinikerkhof als de Sint Jansstraat officieel onthuld.

Links het kunstwerk van Marnix Sixma, rechts van Jan Hamstra - Beeld: Eigen foto

Symbolisering
van gelijkheid

Het kunstwerk aan het Martinikerkhof is van Marnix Sixma en bestaat uit twaalf tegels, waarbij op de middelste tegel de tekst ‘Onthoud mij, onthoud mij niet’ te lezen valt. Dit symboliseert de gedachte dat we artikel 1 van de grondwet moeten onthouden, om iemand anders iets niet te onthouden. Op het kunstwerk van Jan Hamstra aan de Sint Jansstraat worden personen geportretteerd die ons huidige begrip van gelijkheid hebben gevormd, aangevuld met aan hen gerelateerde objecten en de letterlijke tekst van het grondwetsartikel. Mensen die worden afgebeeld zijn onder anderen Anton de Kom, Wilhelmina Drucker en Maxim Februari die op verschillende gebieden zich hebben ingezet of inzetten voor gelijkheid in de samenleving.

Namens D66 waren indiener van de motie Henri Schijf, oud-werkgroeplid Carin Tappel en huidig werkgroeplid Jurgen Elshof aanwezig bij de onthulling. Jurgen mocht de toespraak bij de onthulling houden. Hij gaf aan blij te zijn dat dit belangrijke grondwetsartikel dat het fundament vormt van onze pluriforme democratische rechtsstaat nu wordt verbeeld in het huis van de provinciale democratie. Zo wordt bijgedragen aan de bekendheid van het artikel in de samenleving. De kunstwerken zijn te bewonderen bij de entrees van het provinciehuis aan het Martinikerkhof 12 en de Sint Jansstraat 4.

“Elknain dij ien Grunnen touholt wort om liek behanneld. Onnerschaaid moaken aangoande geloof, levensbeschaauwen, poletiek dinken, ras, geslacht of wat veur reden ook, maag nait.”

Artikel 1 van de Grondwet vertaald naar het Gronings door dichteres Tiny Veldhuis