In gesprek over samenwerking en landbouw in het Westerkwartier

Op vrijdag 15 oktober bracht onze fractie samen met het regiobestuur en de lokale afdeling een werkbezoek aan het Westerkwartier. We begonnen in Zuidhorn voor een gesprek met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier over samenwerking en innovaties in de regio, waarna we bij melkveehouder Alex Datema in Briltil langsgingen om te praten over de toekomst van de landbouw.

Op bezoek bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier over lokale en regionale samenwerking - Beeld: Eigen foto

Samenwerking tussen ondernemers en studenten

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft als doel om samen met haar leden, waaronder maatschappelijke organisaties, ondernemers en landbouwers, bij te dragen aan een groene economische toekomst van het gebied. Daarvoor werkt de coöperatie samen met onderwijsinstellingen om lokale vraagstukken op te lossen en bedrijven en ondernemers te ondersteunen, bijvoorbeeld als het gaat om innovatieve en duurzame toepassingen in de landbouw of het schrijven van een marketingplan. Zo kunnen studenten werken aan concrete opdrachten waar ondernemers in de regio direct profijt van hebben. D66 vindt het dan ook positief dat deze samenwerking in de vorm van een gebiedscoöperatie in steeds meer delen van onze provincie tot stand komt.

Geef boeren duidelijkheid

Dat innovatie en verduurzaming in de landbouw onontkoombaar zijn, bleek ook uit het gesprek dat we met melkveehouder Alex Datema in Briltil hadden. Het is voor boeren van belang dat zij duidelijkheid krijgen over de toekomst. De woningbouwopgave, energietransitie, natuur en voedselvoorziening vragen stuk voor stuk om de toch al schaarse ruimte in het Westerkwartier, en in de rest van Groningen. Het is aan ons als Provinciale Staten om hierin afgewogen en duidelijke keuzes te maken, bijvoorbeeld in de aanstaande discussie over de nieuwe Omgevingsvisie. Volgens Datema is het belangrijk dat boeren actief worden aangespoord om natuurinclusief en duurzaam te werken, bijvoorbeeld door hen hier financieel in te ondersteunen. Samen met de boeren moeten we werken aan een groene en duurzame toekomst.

Op naar een
mooie campagne

We hebben het werkbezoek afgesloten onder het genot van een lunch in Aduard met de raadsfractie en kandidaatsraadsleden voor de komende verkiezingen. Samen gaan we werken aan een goede, inhoudelijke campagne en een mooie verkiezingsuitslag!