Help ondernemers en sportverenigingen de coronacrisis door

Samen met de Provinciale Statenfractie van GroenLinks heeft D66 schriftelijke vragen gesteld over de verdeling van het provinciale Coronafonds. Dit fonds van 11,5 miljoen euro is bedoeld als aanvulling op landelijke steunmaatregelen om ondernemers en maatschappelijke organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Inmiddels heeft de provincie bekendgemaakt aan welke projecten en initiatieven het geld is toegewezen. Dit roept bij GroenLinks en onze fractie vragen op, met name als het gaat om de flexibiliteit richting ondernemers en de steun voor lokale sportverenigingen.

Beeld: Pixabay

Meer informatie en flexibiliteit voor ondernemers

Alhoewel we blij zijn met de uitbreiding van het landelijke steunpakket dat minister Koolmees en anderen onlangs hebben gepresenteerd, dreigen toch nog enkele ondernemers tussen wal en schip te vallen. Zo kunnen niet alle ondernemers per direct aanspraak maken op de landelijke regelingen, waardoor de financiële steun voor sommige ondernemers mogelijk te laat komt. Daarom hebben D66 en GroenLinks gevraagd of de provincie deze periode vanuit het provinciale Coronafonds kan overbruggen.

Daarnaast hebben wij signalen gekregen dat de regeling waarbij Groningse bedrijven een bijdrage kunnen krijgen voor het inrichten van de ‘anderhalvemeter-economie’ onbekend is of door een gebrek aan flexibiliteit in de praktijk niet voldoet. Statenlid Nadja Siersema-Orsel (GroenLinks): ‘’We willen om die reden graag van het college weten hoe eenvoudig het voor ondernemers is om een beroep te doen op de regeling en of dit meer dan één keer mogelijk is.’’ Daarbij is het van belang dat ondernemers hierover door de provincie actief geïnformeerd worden.

De belangrijke rol van sportverenigingen

Specifieke aandacht is wat D66 en GroenLinks betreft nodig voor sportverenigingen. D66-Statenlid Paula Benjamins-van Oudheusden: ‘’Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid en sociale cohesie van dorpen en buurten in onze provincie. Het is dan ook zorgelijk dat zij door de coronacrisis soms moeilijk het hoofd boven water kunnen houden, bijvoorbeeld omdat inkomsten uit de kantine wegvallen.’’ Onze fracties hebben daarom gevraagd óf sportverenigingen aanspraak kunnen maken op een bijdrage uit het Coronafonds, en zo nee, of de regeling dan verruimd kan worden zodat zij wél een beroep kunnen doen op de benodigde financiële ondersteuning.

De reactie van Gedeputeerde Staten op onze vragen wordt op korte termijn verwacht.