Weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw

De raad heeft eind juni ingestemd met het voorstel voor het creëren van een weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw van in totaal 110 hectare.

Hiermee is een belangrijke stap gezet van het daadwerkelijk realiseren van dit gebied. Wethouder Peter Hennevanger heeft met de vorige gedeputeerde Natuur & recreatie Han Weber hebben reeds eind 2017 de eerste gesprekken hierover gevoerd.

De provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp willen de grond die zij bezitten in de Zuidpolder inzetten om de condities voor weidevogels sterk te verbeteren. Ook draagt dit bij aan het openhouden van het karakteristieke polderlandschap. Voor een optimale ligging van het kerngebied is een kavelruil wenselijk.

Nadat de definitieve begrenzing vast staat, heeft de provincie het voornemen om het gebied onder te brengen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Zowel de agrariërs als betrokken natuurorganisaties zijn positief over de plannen