Eerst gebiedsvisie, dan pas bouwen in Vrijenban Delfgauw

D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 24 november j.l. een motie ingediend, waarin het College wordt opgeroepen om een gebiedsvisie te ontwikkelen voor een belangrijk deel van Delfgauw, namelijk het gebied tussen de Kooltuin, Noordeindseweg en Delftsestraatweg. Deze motie werd met steun van Eerlijk Alternatief, Trots en Partij van de Dieren ingediend en behaalde daarmee een meerderheid.
Aanleiding voor de motie was de bespreking van het ontwerpbestemmingsplan Vrijenban II. Met wijziging van het bestemmingsplan wil het College van Pijnacker-Nootdorp het mogelijk maken om op de locatie van het huidige Bart Dekker-veld een woonwijkje van 40 woningen te bouwen. Doordat de gemeenteraad afgelopen donderdag niet instemde met het ontwerpbestemmingsplan, staat er voorlopig een streep door de bouwplannen in dit deel van Delfgauw.
Voor de fractie van D66 speelde een aantal belangrijke afwegingen bij eventuele woningbouw in dit gebied: de noodzaak om te bouwen voor doelgroepen, het belang van een goede inpassing in dit deel van Delfgauw, het belang van een voldoende groot Bart Dekker-veld voor diverse activiteiten, en een zorgvuldig participatieproces.
In het plan voor de 40 woningen waren ook 12 sociale huurwoningen opgenomen. “Daar zijn we op zich blij mee”, stelt D66-woordvoerder Daniël de Wolf. “Hoewel het er wat ons betreft ook wel wat meer hadden mogen zijn. De overige programmering vinden we echter onvoldoende in lijn met onze woonvisie. Twee-onder-eenkappers komen in vrijwel elk project wel aan bod, terwijl woningen voor doelgroepen achterblijven. Woningen voor starters – de jongeren van Delfgauw -, voor ouderen en wonen met zorg heeft prioriteit. Dit geldt zeker voor inbreilocaties.”
Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat de bebouwing goed wordt ingepast in dit oudere deel van Delfgauw, waar bovendien de belangrijke overgang naar het groengebied is. “De doelgroepen waarvoor we gaan bouwen, zijn heel bepalend voor bijvoorbeeld de verkeersintensiteit. We vinden het dan ook voor de hand liggen om de ontwikkeling op dit stuk in goede samenhang te doen met de herstructurering van de S-bocht van de Delftsestraatweg. Vandaar de integrale gebiedsvisie voor dit deel van Delfgauw”, aldus De Wolf.
Een ander belangrijk punt van D66 is de aandacht voor levendige dorpen en kernen. Bij de begroting diende D66-fractievoorzitter Barend van de Kraats nog een motie in om met stakeholders een visie te ontwikkelen op onze kernen. Daarbij is sociale cohesie een belangrijk thema. “En dan komen we in dit geval al gauw uit bij het Bart Dekker veld”, stelt De Wolf. “Dit veld is heel belangrijk voor de sociale binding in Delfgauw. Zo organiseert het Oranjecomité hier elk jaar de Oranjefestiviteiten . Het bevreemdde ons dan ook wel enigszins dat er tot op de dag van vandaag nog geen overeenstemming is bereikt tussen Oranjecomité en het College. Het plan Vrijenban II is immers niet van vandaag of gisteren.”
Tot slot heeft de fractie van D66 ook mee laten wegen dat het participatieproces niet vlekkeloos is verlopen, zoals wethouder Van Straten ook toegaf tijdens de raadsvergadering. Daarbij komt de aarzeling van de Provincie die in het voorliggende plan “een ruimere contextbeschrijving mist”, alsook hoe het plan “past in een lange termijnvisie voor de ontwikkeling van het gehele gebied”.
Op basis van al deze afwegingen besloot D66 tot de motie om een gebiedsvisie te ontwikkelen, vóórdat we concreet gaan bouwen. Want D66 is zeker niet tegen bouw in dit deel van Delfgauw. Er is immers een grote woningnood, zeker voor doelgroepen als starters en ouderen, en daar moeten we mee aan de slag. D66 hoopt dat op basis van een afgewogen gebiedsvisie straks een ontwikkeling gerealiseerd kan worden die past in het gebied, gericht op de verschillende doelgroepen en met behoud van een voldoende groot evenementveld voor Delfgauw.