Een verdere aanscherping van de regels voor het ‘verkameren’ van woningen

Een verdere aanscherping van de regels voor het ‘verkameren’ van woningen. Dat is wat de fracties van VVD, D66, CDA en Trots deze week bereikten in de gemeenteraad. In de gemeenteraad werd gedebatteerd over allerlei beleid en regels voor het gebruik van woningen. Om schaarse woningen te beschermen, om regels vast te stellen over hoe sociale huurwoningen worden verdeeld, maar ook om bindende afspraken te maken over het verkameren van woningen.
Bij verkamering kan een bestaand huis worden gebruikt om meerdere onzelfstandige bewoners te huisvesten. Bijvoorbeeld studenten, starters en doorstarters op de woningmarkt.
 
Er zijn in Pijnacker-Nootdorp niet veel verkamerde woningen, en ook het aantal klachten over verkamerde woningen is beperkt. En verkamering heeft zijn nut, voor doelgroepen die lastig andere huisvesting kunnen vinden. Toch wilde het college van burgemeester en wethouders aanvullende regels maken, om zo meer greep te kunnen krijgen op wanneer verkamering van woningen wel en niet is toegestaan. Maar veel fracties in de gemeenteraad vonden de voorgestelde nieuwe regels nog niet streng genoeg en wilden strikter zijn, om zo het maximale te doen om overlast van verkamerde woningen te voorkomen.
 
Om mogelijke nadelige effecten van verkamering te verminderen, zoals verminderde sociale samenhang in een buurt, sloegen VVD, D66, CDA en Trots de handen ineen om binnen de grenzen van het recht de nieuwe afspraken zo bij te stellen dat de kans op overlast verder wordt verkleind. Gezamenlijk dienden zij een amendement in.
 
In dat amendement stelden VVD, D66, CDA en Trots voor om bij nieuwe gevallen van verkamering in de bebouwde kom niet maximaal zes, maar maximaal vier bewoners per woning toe te staan. Dat komt bovenop de eis dat er een minimaal leefoppervlak per bewoner geldt. Ook moet er vanaf de start een contactpersoon beschikbaar zijn die let op naleving van woon- en leefregels en aanspreekpunt is voor de politie, de gemeente en de buurt, naast allerlei andere woon- en leefregels die gelden voor de bewoners en de verhuurder. En hebben deze partijen voorgesteld om juridisch te regelen dat bewoners van verkamerde woningen daar minimaal zes maanden verblijven. Zo hebben omwonenden niet te maken met voortdurende wijzigingen van hun buren.
 
Een ruime meerderheid in de gemeenteraad stemde in met het voorstel van VVD, D66, CDA en Trots om tot strengere regels te komen voor de verkamering. Natuurlijk houden zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad signalen van overlast scherp in de gaten. En sturen zij bij als dat nodig is.