Succes voor de Statiegeldalliantie

Op 3 februari jongstleden kwam staatssecretaris Stientje van Veldhoven met goed nieuws! Per 31 december 2022 wordt er statiegeld op blikjes ingevoerd. Onze fractie vroeg in de afgelopen jaren lokaal aandacht voor het tegengaan van zwerfafval in onze straten, bermen en sloten. We zijn dan ook erg blij met deze maatregel, die ervoor moet zorgen dat het zwerfafval afneemt.

In 2018 sloot de gemeente Pijnacker-Nootdorp zich aan bij de Statiegeldalliantie, nadat een motie van D66 met ruime meerderheid van stemmen door de gemeenteraad was aangenomen. En in december stelde onze fractie nog vragen aan het College in verband met de ‘Yes we can’-campagne van de Statiegeldalliantie, met als doel om statiegeld op blikjes in te voeren.

Deze vragen zijn door het landelijke besluit inmiddels overbodig. Daar hebben we geen enkel probleem mee!